Diagnostiek en prognose van hand- en polsklachten in de huisartspraktijk

Titel onderzoek Nederlands

Diagnostiek en prognose van hand- en polsklachten in de huisartspraktijk

Titel onderzoek Engels

Hand and wrist complaints in primary care

Onderzoeksvraag

Diagnostiek en prognose van hand- en polsklachten in de huisartspraktijk

Uitgangsvraag PICO

P

patiënten met hand- en polsklachten in de huisartspraktijk

I

-

C

-

O

aanbevelingen ten aanzien van diagnostiek en inzicht in het klinisch beloop

Onderzoeksinstituut

Erasmus MC

Samenvatting van het onderzoek

Een huisarts baseert het beleid bij patiënten met hand- en polsklachten op de uitkomsten van de anamnese en het lichamelijk onderzoek. Echter is de diagnostische waarde van deze testen in de huisartspraktijk nauwelijks onderzocht. Deze studie zal tot aanbevelingen komen voor de diagnostiek bij hand- en polsklachten middels een literatuur onderzoek, een Delphi onder specialisten in de behandeling van hand- en polsklachten, en een prospectieve cohort studie onder patiënten met hand- en polsklachten die door de huisarts worden verwezen voor een röntgenfoto. Dit cohort zal ook gebruikt worden om inzicht te krijgen in het klinisch beloop van de klachten.

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

Diagnostisch

Aard van het onderzoek

Medisch inhoudelijk

Design van het onderzoek

Observationele cohortstudie

Onderzoeker

Patrick Krastman

Contactpersoon

-

Projectleider

Jos Runhaar

Andere betrokkenen

Sita Bierma-Zeinstra (Erasmus MC)
Nina Mathijssen (Reinier de Graaf Groep)
Gerald Kraan (Reinier de Graaf Groep)

ICPC codes

L74 L80 L91 L98

Beantwoordt het onderzoek een geprioriteerde kennislacune(s) uit de onderzoeksagenda huisartsgeneeskunde?

Nee

Voortgang

Lopend onderzoek

Bekostiging

Geen

Soort samenwerking

De Delphi studie wordt in samenwerking met diverse specialisten uit het veld opgezet en de inclusie van patiënten voor de cohort studie vindt plaats in (samenwerking met) het Reinier de Graaf Gasthuis