Diagnostische criteria voor vroege heup- en knieartrose

Titel onderzoek Nederlands

Diagnostische criteria voor vroege heup- en knieartrose

Titel onderzoek Engels

CREDO - CRiteria for the Early Diagnosis of Osteoarthritis

Onderzoeksvraag

Ontwikkelen en valideren van een set criteria voor de diagnose van vroege heup- en knieartrose.

Uitgangsvraag PICO

P

Patiënten met beginnende klachten aan de heup en/of knie

O

Incidentie van heup- en/of knieartrose

Onderzoeksinstituut

Erasmus MC

Samenvatting van het onderzoek

Deze studie maakt gebruik van gegevens uit de CHECK studie. In dit observationele cohort zijn 1002 deelnemers (leeftijd 45-65) met beginnende knie- en/of heupklachten gedurende 10 jaar gevolgd. Op baseline hebben alle deelnemers een lichamelijk onderzoek gehad, zijn er bloedmonsters en een vragenlijst afgenomen, en is er een röntgenfoto van de heup en knie gemaakt.

Alle demografische kenmerken en de baseline metingen zullen dienen als mogelijke diagnostische criteria. Uitkomstmaat zal de aanwezigheid van artrose na 10 jaar zijn. Deze diagnose zal worden gesteld door een multidisciplinair klinisch team van deskundigen.

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

Diagnostisch

Aard van het onderzoek

Medisch inhoudelijk

Design van het onderzoek

Observationele cohortstudie

Onderzoeker

Dr. J. Runhaar

Contactpersoon

Dr. J. Runhaar

Andere betrokkenen

Prof.dr. S.M.A. Bierma-Zeinstra, projectleider, Professor artrose en gerelateerde aandoeningen; Prof.dr. Kloppenburg, Dept. Rheumatology, Leiden University Medical Center; Prof.dr. Boers, Dept. Rheumatology, VU Medical Center Amsterdam; Prof.dr. Bijlsma, Dept. Rheumatology, University Medical Center Utrecht; Prof.dr. Steyerberg, Dept. Public Health, Erasmus University Medical Center Rotterdam 

ICPC codes

L13 L15 L89 L90

Voortgang

Lopend onderzoek

Bekostiging

Derde geldstroom; via publiemelijke of private bronnen. Zoals collectebusfondsen en gelden van de Europese Unie

Samenwerking(en) met andere afdelingen of instituten

Andere klinische afdeling eigen organisatie en andere klinische afdeling andere organisatie