DIAMURAAL: Effectiveness of a computerised prompt for primary and secondary care physicians to refer or refer back type 2 diabetes patients

Titel onderzoek Nederlands

DIAMURAAL: Effectiveness of a computerised prompt for primary and secondary care physicians to refer or refer back type 2 diabetes patients

Titel onderzoek Engels

DIAMURAAL: Effectiveness of a computerised prompt for primary and secondary care physicians to refer or refer back type 2 diabetes patients

Onderzoeksinstituut

Universitair Medisch Centrum Utrecht

Samenvatting van het onderzoek

-

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

-

Aard van het onderzoek

-

Design van het onderzoek

-

Onderzoeker

Guy Rutten

Contactpersoon

Maaike Ronda

Beantwoordt het onderzoek een geprioriteerde kennislacune(s) uit de onderzoeksagenda huisartsgeneeskunde?

Nee

Voortgang

Afgerond onderzoek