Dickens - Duur van het diagnostisch traject van kanker

Titel onderzoek Nederlands

Dickens - Duur van het diagnostisch traject van kanker

Titel onderzoek Engels

Dickens - Improving early detection of cancer in primary care

Onderzoeksvraag

Wat is de duur van de vier fases in het zorgtraject voor kanker, en wat zijn verklarende determinanten voor relatief lange duur?

Uitgangsvraag PICO

P

Patiënten met colorectaal-, borst-, long-, prostaat-, slokdarm-, ovarium-, blaas- en nierkanker, en melanoom

O

Duur van verschillende fases van het zorgtraject en voorspellers van relatief lange duur

Onderzoeksinstituut

Universitair Medisch Centrum Utrecht

Samenvatting van het onderzoek

De duur van het diagnostisch traject in de kankerzorg in Nederland is grotendeels onbekend, evenals de invloed van verschillende patiënt-, zorgverlener-, ziekte- en consultatiekenmerken op deze duur. Resultaten uit internationaal onderzoek laten veel variatie in uitkomsten zien en zijn niet toepasbaar voor de Nederlandse situatie door verschillen in populatie en zorgsystemen. Dit belemmert de mogelijkheden voor verbetering van het diagnostisch proces van kanker in Nederland. Het doel van dit onderzoek is om verbetering van de kwaliteit van de Nederlandse kankerzorg te faciliteren, door het in kaart brengen van aanknopingspunten om vertraging in het zorgtraject voor kankerpatiënten in Nederland tegen te gaan.

Op basis van Nederlandse routinezorggegevens van patiënten met slokdarm-, maag-, ovarium-, blaas-, nier-, colorectaal-, borst-, long- en prostaatkanker, en melanoom, gekoppeld aan gegevens van de Nederlandse Kankerregistratie, wordt in kaart gebracht hoe lang de individuele onderdelen van het zorgtraject duren, en bij wie het traject relatief lang duurt. 

De voornaamste onderzoeksvragen hierbij zijn:

Vraag 1: Wat is de duur van de vier fases in het zorgtraject voor de genoemde kankervormen, van eerste symptoom tot diagnose en behandeling, en welke spreiding is hierin zichtbaar?

Vraag 2: Wat zijn verklarende determinanten voor relatief veel- en relatief weinig vertraging in vier afzonderlijke fases van het zorgtraject?

Vraag 3: Wat is de relatie tussen de mate van vertraging en het stadium van ziekte bij behandeling?

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

Zorgproces-analyse, descriptief

Aard van het onderzoek

Kwaliteit van zorg

Design van het onderzoek

Zorgproces-analyse, descriptief

Onderzoeker

Charles Hesper

Contactpersoon

Charles Helsper

Andere betrokkenen

IOH-R, LOHR, IKNL, NIVEL, Huisartsopleiding Utrecht

Beantwoordt het onderzoek een geprioriteerde kennislacune(s) uit de onderzoeksagenda huisartsgeneeskunde?

Nee

Voortgang

Afgerond onderzoek

Soort samenwerking

Delen van data, kennis, uitwerking