Dickens II - Impact van COVID op kankerzorg

Titel onderzoek Nederlands

Dickens II - Impact van COVID op kankerzorg

Onderzoeksvraag

Welke impact heeft de COVID-19 uitbraak op de zorg voor mensen met symptomen van kanker en de zorg voor mensen met kanker.

Welke factoren spelen hierbij een rol en welke lessen kunnen we leren voor de toekomst?

Onderzoeksinstituut

Universitair Medisch Centrum Utrecht

Samenvatting van het onderzoek

Tijdens de COVID-19 uitbraak daalde het aantal diagnoses kanker enorm.
Door verminderde capaciteit en beperkende maatregelen is de toegankelijkheid, logistiek en inhoud van de zorg aangepast. Negatieve effecten op kwaliteit van zorg- en leven bij kanker worden verwacht.
Volgende besmettingsgolven van COVID-19 of vergelijkbare ingrijpende gezondheidscrises zijn niet onwaarschijnlijk. Ook zal het inhalen van de uitgestelde diagnoses en/of zorg in de nabije toekomst extra druk op het zorgsysteem leggen, over de gehele zorgketen.

Een grondige analyse van de effecten op het hele zorgpad voor kanker was nodig voor concrete aanbevelingen bij het (re)organiseren van zorg. Hierbij wordt gezocht naar een optimale balans tussen de door COVID-19 noodzakelijke aanpassingen in de zorglogistiek en inhoud en de kwaliteit van het diagnostisch- en behandelingsproces bij kanker.

Plan van aanpak
Voor de COVID-periode (maart-juni 2020) werd:
1) Voor mensen met symptomen van darm-, borst-, longkanker en melanoom het diagnostisch traject bij kanker in beeld gebracht. Data hiervoor komt uit de Intercity database (>1.000.000 1e lijns patienten), waarin op basis van vrije tekst- en gecodeerde informatie zorgmijding (af/uitgestelde presentatie bij de huisarts) en diagnostische zorgintervallen (tijd van presentatie tot verwijzing en diagnose) werden geanalyseerd. Ook is gekoppeld met de Nederlandse Kanker Registratie (NKR).
Het effect van COVID-19 op de efficiëntie van diagnostiek is bepaald op data van PALGA en DHD.

2) Voor mensen met kanker is op basis van observationele data (NKR, PALGA, DHD, STIZON) logistiek en inhoud van tweedelijns diagnostiek en behandeling vergeleken met voorgaande jaren.

3) Ervaringen van patiënten, huisartsen, medisch specialisten, verpleegkundigen en managers zijn uitgevraagd om duiding te geven aan de cijfers.

Startdatum onderzoek

Aard van het onderzoek

Medisch inhoudelijk
Praktijkorganisatie
Kwaliteit van zorg

Design van het onderzoek

Observationele cohortstudie

Onderzoeker

Helsper (UMCU), Siesling (IKNL), Grant (UMCU), v. Hoeve (IKNL), v. Gils (UMCU), de Wit (UMCU), v. Asselt (AUMC), v. Weert (AUMC), Brandenbarg (UMCG), Muris (MUMC), Dingemans (NFK), Verheij (SONCOS), Plomp (DHD), Nagtegaal (PALGA), Merkcx (IKNL)

Contactpersoon

Charles Helsper

Projectleider

C. Helsper

Beantwoordt het onderzoek een geprioriteerde kennislacune(s) uit de onderzoeksagenda huisartsgeneeskunde?

Nee

Voortgang

Lopend onderzoek