Digitale interdisciplinaire consultaties in de huisartsenpraktijk

Titel onderzoek Nederlands

Digitale interdisciplinaire consultaties in de huisartsenpraktijk

Titel onderzoek Engels

Digital interdisciplinary consultation in Dutch primary care

Acroniem

DICO

Onderzoeksvraag

Het doel is inzicht krijgen in de complexiteit van digitale consultaties. Er zijn 5 onderzoeksvragen die we in dit project willen beantwoorden:
1. Welke verschillende soorten digitale interdisciplinaire consultatie applicaties zijn beschikbaar in Nederland?
2. Welke uitkomstmaten om de impact van digitale interdisciplinaire consulten in de eerste lijn te evalueren vinden stakeholder belangrijk?.
3. Welke methoden kunnen gebruikt worden om deze uitkomsten te meten?
4. Wat is de impact van digitale interdisciplinaire consulten op gedeelde besluitvorming in de eerstelijnszorg?
5. Welke specifieke vorm van digitale interdisciplinaire consultatie wordt bij verschillende situaties
gekozen?

Onderzoeksinstituut

Universitair Medisch Centrum Groningen

Samenvatting van het onderzoek

Om de communicatie tussen huisartsen en specialisten te verbeteren – en daarmee mogelijk ondoelmatige zorg terug te
dringen – zijn diverse vormen van teleconsultatie ontwikkeld, zoals teledermatologie, telenefrologie, het e-meedenkconsult, het patiëntoverleg en het netwerkgeneeskundige platform Prisma. Hoewel nog veel factoren onbekend zijn, wordt volop ingezet op een toename van dergelijke digitale interdisciplinaire consulten. Voordat deze verschillende systemen landelijk worden geïmplementeerd, is er veel meer inzicht in de complexiteit van deze consultaties vereist. Er zijn geen studies over de
complexiteit van digitale interdisciplinaire consulten, noch studies die de verschillende soorten interdisciplinair overleg vergelijken. De voor- en nadelen van verschillende systemen moet worden verduidelijkt voor toepassing in de case mix van
patiënten die zich in de huisartspraktijk melden.

Dit driejarige project, waarin onderzoekers vanuit verschillende disciplines nauw samenwerken met patiëntvertegenwoordigers en een patiëntenpanel, beantwoordt vijf geprioriteerde vragen uit de nationale onderzoeksagenda huisartsgeneeskunde rond dit onderwerp. Elk van de vijf werkpakketten (WP) beantwoordt een studievraag en wordt geleid door een van drie deelnemende afdelingen.

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

Organisatie van zorg

Aard van het onderzoek

Praktijkorganisatie
Kwaliteit van zorg

Design van het onderzoek

De losse werkpaketten hebben verschillende designs

Onderzoeker

P. Buist/C. Hidding/L. Reichel

Contactpersoon

H. van der Worp

Projectleider

M.H. Blanker

Andere betrokkenen

H.J. Schers, Radboudumc
J.W.L. Cals, Universiteit Maastricht
N.D. Scherpbier - de Haan, UMCG
J. Stoffelen, Zorgbelang inclusief
J. Jansen, Universiteit Maastricht
A. Hayen, Menzis
D.E.M.C. Jansen, UMCG

Beantwoordt het onderzoek een geprioriteerde kennislacune(s) uit de onderzoeksagenda huisartsgeneeskunde?

Ja

Onderzoeksagenda categorieën

E-health-innovatie/modernisering

Voortgang

Lopend onderzoek

Soort samenwerking

Afdelingen werken samen. Elke afdeling heeft de lead in een of meer werkpakketen.