Doelgerichte arts-patient communicatie

Titel onderzoek Nederlands

Doelgerichte arts-patient communicatie

Onderzoeksvraag

Ontwikkeling van praktische en didactische adviezen voor doelgerichte arts-patient communicatie

Onderzoeksinstituut

Maastricht UMC

Samenvatting van het onderzoek

Onderzoek laat zien dat artsen kernelementen van goede arts-patiënt communicatie in de praktijk weinig toepassen en dat er beperkte groei is in communicatieve competentie tijdens de huisartsopleiding. Onderzoek onder ervaren huisartsen laat zien ook zien dat huisartsen hun communicatie afstemmen op de specifieke doelen van een consult. Om de effectiviteit van het communicatieonderwijs te verhogen, richt onze studie zich op de ontwikkeling van doelgerichte communicatieadviezen. Daarnaast proberen we inzicht te krijgen in hoe AIOS effectief kunnen leren communiceren met patiënten op de werkplek en hoe de opleider hun AIOS hierbij kunnen ondersteunen.

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

Observationeel, exploratief

Aard van het onderzoek

Communicatie

Design van het onderzoek

Kwalitatief onderzoek

Onderzoeker

EJW Giroldi

Contactpersoon

Esther Giroldi

Andere betrokkenen

Wemke Veldhuizen, Maastricht University

Trudy van der Weijden, Maastricht University

Cees van der Vleuten, Maastricht University

Jean Muris, Maastricht University

Herman Bueving, Erasmus MC

Frits Bareman, Erasmus MC

Voortgang

Lopend onderzoek

Bekostiging

Tweede geldstroom; via NWO, KNAW of ZonMw

Samenwerking(en) met andere afdelingen of instituten

Andere afdeling huisartsgeneeskunde of Nivel