Duloxetine voor chronische pijn bij artrose; is het een belangrijk alternatief?

Titel onderzoek Nederlands

Duloxetine voor chronische pijn bij artrose; is het een belangrijk alternatief?

Titel onderzoek Engels

Duloxetine for chronic osteoarthritis pain; an important alternative?

Onderzoeksvraag

Is duloxetine (kosten)effectief als derde keus pijn medicatie voor het behandelen van chronische pijn bij artrosepatienten?

Uitgangsvraag PICO

P

Artrosepatiënten met chronische pijn

I

Duloxetine

C

Usual care

O

Pijn vermindering, functie verbetering kosten effectief

Onderzoeksinstituut

Erasmus MC

Samenvatting van het onderzoek

Artrose is de meest voorkomende chronische aandoening van de gewrichten. De huisarts behandelt de pijn vaak met pijnstillers (paracetamol, NSAIDs en opioiden), maar tot dusver is de effectiviteit van de behandeling van pijn bij artrose nog beperkt. Verschillende gerandomiseerde placebo-gecontroleerde trials hebben de effectiviteit van een lage doses duloxetine voor de behandeling van pijn bij artrose aangetoond. Duloxetine is een antidepressivum met een centraal werkend effect en is in Nederland onder andere geïndiceerd voor behandeling van neuropatische pijn. Het doel van deze studie is om te onderzoeken of duloxetine effectief is als 3e keus chronische pijn medicatie voor de behandeling van artrose patiënten met chronische pijn. Daarbij willen we bepalen of mensen met een neuropatische component in hun pijn (ongeveer 40% van de artrose patiënten met chronische pijn), het behandelingsresultaat beïnvloeden. We willen dit onderzoeken in een pragmatische open label cluster gerandomiseerde trial met een follow-up van een jaar. De huisartspraktijken worden hierbij gerandomiseerd in een behandeling met: 1) voorschrijven van duloxetine en usual care; of 2) alleen usual care. Heup- of knieartrose patienten die met chronische pijn bij de huisarts komen en bij wie NSAIDs niet werken kunnen mee doen en zullen behandeld volgens de behandeling waarvoor de huisarts ingeloot is. De primaire uitkomst is pijn op 3 maanden, gemeten met een aanbevolen en gevalideerde vragenlijst voor artrose patiënten (WOMACpijn). Secondaire uitkomsten zullen zijn: pijn op 1 jaar, functie (WOMAC), bijwerkingen. Kosteneffectiviteit en kostenutiliteit worden uitgevoerd gebaseerd op pijn en kwaliteit van leven vanuit een maatschappelijk en gezondheidszorg perspectief gebaseerd op de rapportage van patiënten. In totaal zal het project 36 maanden duren.

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

Therapeutisch

Aard van het onderzoek

Medisch inhoudelijk

Design van het onderzoek

Open, pragmatische cluster gerandomiseerde klinische trial

Onderzoeker

J.J. van den Driest

Contactpersoon

D. Schiphof

Andere betrokkenen

Projectgroep:

  • Prof.Dr. S.M.A. Bierma-Zeinstra
  • Prof.dr. P.J.E. Bindels
  • Dr. P.A.J. Luijsterburg
  • Dr. A.R. Koffeman
  • Dr. M.A. Koopmanschap

ICPC codes

L89 L90

Beantwoordt het onderzoek een geprioriteerde kennislacune(s) uit de onderzoeksagenda huisartsgeneeskunde?

Nee

Voortgang

Afgerond onderzoek

Soort samenwerking

Hulp bij kosteneffectiviteitsanalyses