Een Minimale Interventie Strategie (MIS) voor kinderen met overgewicht en obesitas in de huisartspraktijk.

Titel onderzoek Nederlands

Een Minimale Interventie Strategie (MIS) voor kinderen met overgewicht en obesitas in de huisartspraktijk.

Titel onderzoek Engels

Titel onderzoek Engels A Minimal Intervention Strategy (MIS) for children with overweight and obesity in general practice.

Acroniem

KOMIS

Onderzoeksvraag

Het doel van de huidige studie is het ontwikkelen en optimaliseren van een MIS voor ouders van kinderen met overgewicht in de regio Rotterdam, die toegepast kan worden in de huisartsenpraktijk.

Uitgangsvraag PICO

P

huisartsen, praktijkondersteuners en ouders.

I

gestandaardiseerde focusgroep interviews en een Delphi-procedure met huisartsen, praktijkondersteuners en ouders.

C

niet van toepassing.

O

een minimale interventie strategie (MIS).

Onderzoeksinstituut

Erasmus MC

Samenvatting van het onderzoek

De huisarts speelt een belangrijke rol bij de behandeling van overgewicht bij kinderen. Huisartsen moeten het gesprek aan gaan met de ouders en kinderen, en hen verwijzen naar interventieprogramma’s. Echter, huisartsen geven aan het lastig te lastig te vinden om overgewicht bij kinderen bespreekbaar te maken met de ouders van het kind. Daarnaast zijn ouders en kinderen misschien nog niet gemotiveerd of klaar om hun levensstijl te veranderen. Ook hebben huisartsen behoefte aan extra begeleiding bij de behandeling van overgewicht bij kinderen en zijn ze niet op de hoogte van de beschikbare verwijzingsopties. Een Minimale Interventie Strategie (MIS) zou een haalbaar instrument kunnen zijn om ouders van kinderen met overgewicht te benaderen, bewust te maken en klaar te maken voor doorverwijzingen naar gemeenschapsgerichte interventies. Allereerst, zullen er gestandaardiseerde focusgroepinterviews worden gehouden met minimaal 15 deelnemers op elk niveau (huisartsen, praktijkondersteuners en ouders). De tweede stap voor de ontwikkeling van de MIS omvat de optimalisatie van de MIS met behulp van een Delphi-enquêtebenadering onder zorgprofessionals (n=10 op elk niveau) waarna een pilot-evaluatie volgt op de implementatie van de MIS in vier huisartspraktijken in Rotterdam. Ter ondersteuning van de MIS zullen beschikbare interventieprogramma’s in kaart worden gebracht waarnaar de huisarts kinderen kan verwijzen. Via het academisch huisartsennetwerk PRIMEUR gaan we huisartsen en praktijkondersteuners werven. Ook ouders van kinderen met overgewicht worden uit de praktijken geworven.

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

Ontwikkelen minimale interventie strategie

Aard van het onderzoek

Medisch inhoudelijk

Design van het onderzoek

Kwalitatief onderzoek

Onderzoeker

M.A.M. van der Velden

Contactpersoon

M.A.M. van der Velden

Projectleider

M. van Middelkoop

Andere betrokkenen

Prof. dr. P.J. Bindels
Functie / Position: Afdelingshoofd Huisartsgeneeskunde | Opleiding / Education:
Studierichting / Subject:
T: 010-7043259 | F: | E: p.bindels@erasmusmc.nl
Erasmus MC
Huisartsgeneeskunde
Postbus 2040
3000 CA ROTTERDAM

Wilma Jansen
Senior onderzoeker
Gemeente Rotterdam
Maatschappelijke Ontwikkeling
Staf directie PGW&Z
Het Timmerhuis, Halvemaanpassage 90
Postbus 70032 3000 LP Rotterdam
Mobiel 06 1299 2019
Website www.rotterdam.nl

ICPC codes

T83

Beantwoordt het onderzoek een geprioriteerde kennislacune(s) uit de onderzoeksagenda huisartsgeneeskunde?

Ja

Onderzoeksagenda categorieën

Jeugd

Clusters

A. Algemeen

Voortgang

Lopend onderzoek

Soort samenwerking

Niet van toepassing.