Een stoppen-met-roken interventie onder rokende deelnemers van het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker

Titel onderzoek Nederlands

Een stoppen-met-roken interventie onder rokende deelnemers van het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker

Titel onderzoek Engels

Smoking reduction by a smoking cessation strategy in the national cervical cancer screening program

Onderzoeksvraag

Wat zijn de perspectieven van rokers en zorgverleners op een stoppen met roken interventie tijdens baarmoederhalskankerscreening.

Onderzoeksinstituut

Academisch Medisch Centrum - UvA

Samenvatting van het onderzoek

Onder rokende vrouwen die deelnemen aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker zal onderzocht worden wat het effect is van een stoppen-met-roken interventie, die geïnitieerd wordt tijdens het bevolkingsonderzoek en waarbij proactief stopondersteuning aangeboden wordt. Het onderzoek bestaat uit twee delen: een kwalitatieve studie en een gerandomiseerd onderzoek. De kwalitatieve studie loopt momenteel. Naar verwachting zal het gerandomiseerde onderzoek in de zomer van 2017 van start gaan. Het doel van de kwalitatieve studie is te exploreren wat de gedachten van patiënten en zorgverleners zijn over een stoppen-met-roken interventie die gelieerd is aan bevolkingsonderzoek. Onder rokers wordt geïnventariseerd hoe zij een stoppen-met-roken gesprek ervaren na bevolkingsonderzoek en welke determinanten van invloed zijn op een positieve ontvangst hiervan. Dit zal gedaan worden door middel van diepte interviews. Met zorgverleners wordt gezocht naar mogelijke knelpunten in de implementatie van de interventie, door via focusgroepen met elkaar in discussie te gaan. De resultaten van de kwalitatieve studie worden gebruikt voor de opzet van de gerandomiseerde trial.

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

Exploratief

Aard van het onderzoek

Medisch inhoudelijk

Design van het onderzoek

Kwalitatief

Onderzoeker

K.M. van Asselt

Contactpersoon

Drs. M.B.L. Mansour

Andere betrokkenen

M.R. Crone

N.H. Chavannes

H.C. van Weert

ICPC codes

A97.01 P17 X75

Voortgang

Lopend onderzoek

Bekostiging

Derde geldstroom; via publiemelijke of private bronnen. Zoals collectebusfondsen en gelden van de Europese Unie

Samenwerking(en) met andere afdelingen of instituten

Andere klinische afdeling, andere organisatie

Soort samenwerking

Samenwerking afdeling Public Health & Eerstelijnsgeneeskunde van het LUMC