eenvoudige longfunctietest als POC-test bij diagnostiek COPD

Titel onderzoek Nederlands

eenvoudige longfunctietest als POC-test bij diagnostiek COPD

Uitgangsvraag PICO

P

COPD / rokers, 40-80 jaar

I

Microspirometrie in de spreekkamer door de huisarts

C

Gebruikelijke zorg

O

aantal nieuw opgespoorde COPD-patienten

Onderzoeksinstituut

Radboudumc

Samenvatting van het onderzoek

-

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

diagnostisch

Aard van het onderzoek

medisch

Design van het onderzoek

RCT, cluster-RCT

Onderzoeker

Lisette van den Bemt

Contactpersoon

Lisette van den Bemt

Beantwoordt het onderzoek een geprioriteerde kennislacune(s) uit de onderzoeksagenda huisartsgeneeskunde?

Nee

Voortgang

Afgerond onderzoek