Effect onderwijs seksespecifieke geneeskunde in de huisartsopleiding op gender awareness en kennis van huisartsen in opleiding

Titel onderzoek Nederlands

Effect onderwijs seksespecifieke geneeskunde in de huisartsopleiding op gender awareness en kennis van huisartsen in opleiding

Titel onderzoek Engels

Gender medicine in GP training

Onderzoeksinstituut

Radboudumc

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

verschillende typen onderzoek, descriptief

Aard van het onderzoek

combinatie: communicatie en educatie

Design van het onderzoek

observationeel cohort

Onderzoeker

Patrick Dielissen

Voortgang

Afgerond onderzoek

Bekostiging

Eerste geldstroom; rechtstreeks via de overheid, bijvoorbeeld afdelingsbudget