Effecten van geriatrische screening en doelenbepaling op de gezondheid van kwetsbare ouderen

Titel onderzoek Nederlands

Effecten van geriatrische screening en doelenbepaling op de gezondheid van kwetsbare ouderen

Titel onderzoek Engels

Effectiveness of Comprehensive Geriatric Assessment and Goal Attainment Scaling on the health of frail elderly

Onderzoeksvraag

Wat is het effect van comprehensive geriatric assessment op de gezondheid, kwaliteit van leven van kwetsbare ouderen?

Uitgangsvraag PICO

P

thuiswonende kwetsbare ouderen

I

Comprehensive Geriatric assessment (en behandeladvies en doelen bepaling)

C

usual care

O

Kwaliteit van leven, ADL, %behaalde doelen

Onderzoeksinstituut

Universitair Medisch Centrum Groningen

Samenvatting van het onderzoek

Advancing age often compasses chronic diseases and subsequent functional decline. The accumulation of impairments with age and the lack of ability to compensate for them is called frailty. Being frail implies impairment in mobility, social activities or well-being. The health care for frail elderly is exceeding its budget and moreover does not meet the elderly’s needs. It is expected that care for frail elderly can be improved by providing pro-active, multi-disciplinary and patient-centered care. All of this is framed within a comprehensive geriatric assessment (CGA). In our study we evaluate the results of a specialised centre conducting this assessment. Participants will be screened for their degree of frailty. The CGA will be provided by a nurse or elderly care physician, with emphasis on well-being en social and functional participation of the elderly. Advices in consequence of the assessment will be given to the elderly and their general practitioner. The elder will formulate his/her own personal goals through Goal Attainments Scaling. We will study the effect of this CGA on %goals attained, frailty, daily activity functioning, quality of life and health care consumption. The CGA can be considered a complex intervention. Therefore, we will also analyse this process of implementation and clarify barriers en facilitators for improved care for the (frail) elderly.

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

Therapeutisch

Aard van het onderzoek

Kwaliteit van zorg

Design van het onderzoek

Voor en na meting met afhankelijk van deelvraag een vergelijking met een historische controle groep

Onderzoeker

W. Rietkerk

Contactpersoon

S.U. Zuidema (projectleider, Hoofd Sectie Ouderengeneeskunde, specialist ouderengeneeskunde)

Andere betrokkenen

J. Slaets, K. Wynia, M. Broekhuizen (UMCG)

Beantwoordt het onderzoek een geprioriteerde kennislacune(s) uit de onderzoeksagenda huisartsgeneeskunde?

Nee

Voortgang

Afgerond onderzoek

Samenwerking(en) met andere afdelingen of instituten

Sunenz, De Friesland Zorgverzekeraar

Soort samenwerking

Nauwe samenwerking met het centrum waarbinnen het onderzoek plaatsvindt en de Zorverzekeraar, die dit project via zorginnovatiefonds (ten dele) financiert.