Effectiviteit van een slimme exacerbatiemonitor voor patienten met COPD

Titel onderzoek Nederlands

Effectiviteit van een slimme exacerbatiemonitor voor patienten met COPD

Titel onderzoek Engels

Adaptive Computerised COPD Exacerbation Self-management Support (ACCESS): randomised controlled trial

Uitgangsvraag PICO

P

COPD / rokers, 40-80 jaar

I

Slimme exacerbatiemonitor via smartphone

C

Papieren actieplan

O

exacerbatievrije weken / exacerbaties

Onderzoeksinstituut

Radboudumc

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

therapeutisch

Aard van het onderzoek

medisch

Design van het onderzoek

RCT, observationeel (valideringstudie vooraf)

Onderzoeker

Lonneke Boer

Voortgang

Lopend onderzoek

Bekostiging

Eerste geldstroom; rechtstreeks via de overheid, bijvoorbeeld afdelingsbudget
4e geldstroom

Samenwerking(en) met andere afdelingen of instituten

Ja, met een andere (klinische) afdeling binnen het instituut