Effectiviteit van een slimme exacerbatiemonitor voor patienten met COPD

Titel onderzoek Nederlands

Effectiviteit van een slimme exacerbatiemonitor voor patienten met COPD

Titel onderzoek Engels

Adaptive Computerised COPD Exacerbation Self-management Support (ACCESS): randomised controlled trial

Uitgangsvraag PICO

P

COPD / rokers, 40-80 jaar

I

Slimme exacerbatiemonitor via smartphone

C

Papieren actieplan

O

exacerbatievrije weken / exacerbaties

Onderzoeksinstituut

Radboudumc

Samenvatting van het onderzoek

-

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

therapeutisch

Aard van het onderzoek

medisch

Design van het onderzoek

RCT, observationeel (valideringstudie vooraf)

Onderzoeker

Lonneke Boer

Contactpersoon

Lonneke Boer

Beantwoordt het onderzoek een geprioriteerde kennislacune(s) uit de onderzoeksagenda huisartsgeneeskunde?

Nee

Voortgang

Afgerond onderzoek