Effectiviteit van een slimme exacerbatiemonitor voor patienten met COPD

Titel onderzoek

Effectiviteit van een slimme exacerbatiemonitor voor patienten met COPD

Titel onderzoek Engels

Adaptive Computerised COPD Exacerbation Self-management Support (ACCESS): randomised controlled trial

Uitgangsvraag PICO

P

COPD / rokers, 40-80 jaar

I

Slimme exacerbatiemonitor via smartphone

C

Papieren actieplan

O

exacerbatievrije weken / exacerbaties

Organisatie

Radboudumc

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

therapeutisch

Aard van het onderzoek

medisch

Design van het onderzoek

RCT, observationeel (valideringstudie vooraf)

Onderzoeker

Lonneke Boer

Functie betrokkene

promovendus

Voortgang

Lopend onderzoek

Bekostiging

Eerste geldstroom; rechtstreeks via de overheid, bijvoorbeeld afdelingsbudget
4e geldstroom

Samenwerking(en) met andere afdelingen of instituten

Ja, met een andere (klinische) afdeling binnen het instituut