Effectiviteit van pijnstillende oordruppels als toevoeging aan systemische analgetica bij kinderen met een acute middenoorontsteking: een gerandomiseerde studie

Titel onderzoek Nederlands

Effectiviteit van pijnstillende oordruppels als toevoeging aan systemische analgetica bij kinderen met een acute middenoorontsteking: een gerandomiseerde studie

Titel onderzoek Engels

Effectiveness of analgesic ear drops as add-on treatment to oral analgesics in children with acute otitis media: a pragmatic randomised controlled trial

Acroniem

OPTIMA

Onderzoeksvraag

Wat is de effectiviteit van lidocaïne oordruppels boven op standaardzorg vergeleken met standaardzorg (systemische analgetica en op indicatie antimicrobiële behandeling) bij kinderen met een acute middenoorontsteking?

Uitgangsvraag PICO

P

Kinderen die zich met een acute middenoorontsteking in de huisartsenpraktijk presenteren

I

Lidocaine oordruppels maximaal 6x per dag 1-2 druppels gedurende 7 dagen, bovenop de standaardzorg

C

Standaardzorg (systemische analgetica en op indicatie antimicrobiële behandeling)

O

Oorpijnscore gedurende de eerste 3 dagen

Onderzoeksinstituut

Universitair Medisch Centrum Utrecht

Samenvatting van het onderzoek

Voor publiekssamenvatting zie ZonMw website

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

Therapeutisch

Aard van het onderzoek

Medisch inhoudelijk

Design van het onderzoek

Randomized (controlled) trial

Onderzoeker

Drs. J.L.H. de Sévaux, Prof. dr. A.G.M. Schilder, Prof. dr. R.A.M.J. Damoiseaux, Dr. R.P. Venekamp

Contactpersoon

Dr. R.P. Venekamp

Projectleider

Prof. dr. R.A.M.J. Damoiseaux

Andere betrokkenen

Drs. J.L.H. de Sévaux, Prof. dr. A.G.M. Schilder

ICPC codes

H71

Beantwoordt het onderzoek een geprioriteerde kennislacune(s) uit de onderzoeksagenda huisartsgeneeskunde?

Ja

Onderzoeksagenda categorieën

Infectieziekten

Clusters

H. Oren

Voortgang

Lopend onderzoek