Effectiviteit van Problem Solving Treatment voor angstklachten in de huisartsenpraktijk

Titel onderzoek Nederlands

Effectiviteit van Problem Solving Treatment voor angstklachten in de huisartsenpraktijk

Titel onderzoek Engels

Treatment of anxiety symptoms in general practice using problem solving treatment: pilot for a cluster RCT

Onderzoeksvraag

Is problem solving treatment effectief in treatment effectief in het behandelen van (lichte) angstklachten?

Uitgangsvraag PICO

P

1) Frequent attenders; 2) Patiënten die zich melden met angstklachten

I

Problem Solving Treatment

C

In de pilot geen

O

Mate van angstklachten

Onderzoeksinstituut

Universitair Medisch Centrum Groningen

Samenvatting van het onderzoek

Symptomen van angst komen vaak voor, vooral bij patiënten die vaker dan gemiddeld naar de huisarts gaan en bij ouderen. Deze symptomen kunnen het functioneren en de kwaliteit van leven ongunstig beïnvloeden en leiden o.a. tot meer hart- en vaatziekten en verhoogde medische consumptie, niet alleen bij de huisarts. Er is dus genoeg reden om angst te behandelen.

Echter, patiënten komen vaak niet spontaan met deze klacht. In plaats daarvan geven zij indirect signalen af van angst. Het Nederlands Huisartsen Genootschap adviseert om bij patiënten die duidelijk vaker bij de huisarts komen dan gemiddeld goed op de aanwezigheid van angst te letten.

Vervolgens wordt angst door de huisarts zelf of door zijn POH-GGz behandeld. De eerst stap is naast voorlichting een behandeling die in het Engels ‘Problem Solving Therapy’ (PST) wordt genoemd. Dit is een korte psychologische behandeling waarbij de patient leert zijn problemen in het dagelijkse leven hanteerbaar te maken. PST is effectief gebleken voor depressie en comorbide depressie en angstklachten. De effectiviteit van PST voor angst klachten bij afwezigheid van substantiële depressieve klachten is nog nooit onderzocht.

Wij willen een grootschalige RCT doen naar de effectiviteit van PST bij angstklachten, maar we weten nog niet genoeg over de haalbaarheid. Daarom willen we met drie huisartsen de PST uit gaan testen in dit ‘pilootonderzoek’, een kleine testversie van het toekomstige onderzoek. Met de gegevens kunnen we de planning en uitvoering van het uiteindelijke onderzoek optimaal maken. 

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

Therapeutisch

Aard van het onderzoek

Kwaliteit van zorg

Design van het onderzoek

Pilot-onderzoek om haalbaarheid van een RCT te vergroten.

Onderzoeker

N.A.C. Troquete

Contactpersoon

N.A.C. Troquete

Andere betrokkenen

H. Burger, Projectleider/Penvoerder; dr. N. Troquete, uitvoerend onderzoeker; Dr. M. Blanker, lid projectteam; Prof.dr. C. Bockting, Universiteit Utrecht, lid projectteam; Dr. T. Olde Hartman, Radboud UMC Nijmegen, lid projectteam; dr. L. Hassink-Franke, lid projectteam; P. Monsma, Academische huisartsenpraktijk UMCG, POH-GGz, lid projectteam.

ICPC codes

P01 P74 P79

Beantwoordt het onderzoek een geprioriteerde kennislacune(s) uit de onderzoeksagenda huisartsgeneeskunde?

Nee

Voortgang

Afgerond onderzoek