Effectiviteit van zelfmanagement met behulp van een app in vergelijking met huisartsenzorg bij mannen met plasklachten

Titel onderzoek Nederlands

Effectiviteit van zelfmanagement met behulp van een app in vergelijking met huisartsenzorg bij mannen met plasklachten

Titel onderzoek Engels

Selfmanagement through an app, compared to the consultation of a general practitioner for men with lower urinary tract symptoms

Acroniem

URincontrol4men

Onderzoeksvraag

Wat is de effectiviteit en kosteneffectiviteit van een online gepersonaliseerd zelfmanagement programma als een eerstlijns interventie voor mannen met mictieklachten in vergelijking met standaardzorg?

Uitgangsvraag PICO

P

Mannen met mictieklachten die overwegen de huisarts te bezoeken voor deze klachten.

I

Toegang tot een online programma met gepersonaliseerd zelfmanagement advies.

C

Standaardzorg door de huisarts.

O

De primaire uitkomstmaat is de Patient Global Impression of Improvement na 6 maanden.

Onderzoeksinstituut

Universitair Medisch Centrum Groningen

Samenvatting van het onderzoek

DOEL/VRAAGSTELLING
Wat is de effectiviteit en kosteneffectiviteit van een online gepersonaliseerd zelfmanagement programma als een eerstlijns
interventie voor mannen met mictieklachten in vergelijking met standaardzorg?
HYPOTHESE
Gebruik van een gepersonaliseerd zelfmanagement programma is non-inferior en meer (kosten-) effectief in vergelijking met
standaardzorg.
STUDIE OPZET
Een pragmatische non-inferiority gerandomiseerde gecontroleerde trial.
STUDIE POPULATIE/DATABRONNEN
Mannen met mictieklachten die overwegen de huisarts te bezoeken voor deze klachten. Een nieuwe dataverzameling wordt
hiervoor opgezet.
INTERVENTIE
Toegang tot een online programma met gepersonaliseerd zelfmanagement advies.
GEBRUIKELIJKE ZORG/VERGELIJKING
Standaardzorg door de huisarts.
UITKOMSTMATEN
Uitkomsten worden gemeten na 6 weken en 6 maanden. De primaire uitkomstmaat is de Patient Global Impression of
Improvement na 6 maanden. Secundaire uitkomstmaten zijn de kosteneffectiviteit, ernst en soort plasklachten, kwaliteit van
leven, zorggebruik en productiviteitsverliezen. Ook worden bevorderende en belemmerende factoren voor implementatie in
kaart gebracht.

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

Therapeutisch

Aard van het onderzoek

Medisch inhoudelijk

Design van het onderzoek

Randomized (controlled) trial

Onderzoeker

M. Tieks

Contactpersoon

H. van der Worp

Projectleider

M.H. Blanker

ICPC codes

U04 Y06 Y85

Beantwoordt het onderzoek een geprioriteerde kennislacune(s) uit de onderzoeksagenda huisartsgeneeskunde?

Ja

Onderzoeksagenda categorie├źn

E-health-innovatie/modernisering
Samenwerking-organisatie van zorg rondom de praktijk-substitutie-verwijzing-spoedzorg

Clusters

U. Urinewegen
W/X/Y. Zwangerschap / anticonceptie / geslachtsorganen man en vrouw

Voortgang

Lopend onderzoek