EPISODE: Percepties van ouderen op oorzaken + oplossingen somberheid somberheid, depressie, interventies

Titel onderzoek Nederlands

EPISODE: Percepties van ouderen op oorzaken + oplossingen somberheid somberheid, depressie, interventies

Uitgangsvraag PICO

P

Ouderen in de huisartspraktijk 75 jaar en ouder

O

percepties over somberheid en gebruik van interventies

Onderzoeksinstituut

Leids Universitair Medisch Centrum

Samenvatting van het onderzoek

   

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

kwalitatief

Aard van het onderzoek

Kwaliteit van zorg

Design van het onderzoek

Observationele cohortstudie

Onderzoeker

Gussekloo/von Faber

Contactpersoon

Gussekloo

Beantwoordt het onderzoek een geprioriteerde kennislacune(s) uit de onderzoeksagenda huisartsgeneeskunde?

Nee

Voortgang

Afgerond onderzoek