EPISODE: Percepties van ouderen op oorzaken + oplossingen somberheid somberheid, depressie, interventies

Titel onderzoek Nederlands

EPISODE: Percepties van ouderen op oorzaken + oplossingen somberheid somberheid, depressie, interventies

Uitgangsvraag PICO

P

Ouderen in de huisartspraktijk 75 jaar en ouder

O

percepties over somberheid en gebruik van interventies

Onderzoeksinstituut

Leids Universitair Medisch Centrum

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

kwalitatief

Onderzoeker

Gussekloo/von Faber

Voortgang

Lopend onderzoek

Bekostiging

Tweede geldstroom; via NWO, KNAW of ZonMw

Samenwerking(en) met andere afdelingen of instituten

Geriatrisch netwerk noordelijk Zuid-Holland