Evaluatie en optimalisatie van de zorg voor mensen met heup en knieartrose

Titel onderzoek Nederlands

Evaluatie en optimalisatie van de zorg voor mensen met heup en knieartrose

Titel onderzoek Engels

Optimizing healthcare for knee and hip osteoarthrits

Onderzoeksvraag

Hoe kan de zorg voor mensen met heup- en knieartrose het best georganiseerd worden?

Onderzoeksinstituut

Erasmus MC

Samenvatting van het onderzoek

Sinds 2012 zijn er verschillende 1,5e lijnszorg projecten opgezet in Nederland. In deze 1,5e lijnszorg projecten wordt onder regie van de huisarts 2e lijns specialistische kennis in de 1e lijn gebracht. Het doel van dit project is deze 1,5e lijnszorg projecten te evalueren en daarnaast de onderzoeken wat de voorkeuren zijn van mensen met heup en knieartrose, zorgverleners (huisartsen en orthopeden) en de zorgverzekeraar voor de zorg van heup en knieartrose. De evaluatie van de 1,5e lijnszorg projecten wordt gedaan met een gemixte methode (kwalitatief en kwantitatief). Kwalitatief stellen we vast wat de belemmerende en motiverende factoren zijn voor patiënten en zorgverleners. Kwalitatief stellen we onder andere vast of het aantal verwijzingen naar de 2e lijn afneemt.
Met een discreet keuze experiment onderzochten we de voorkeuren van patiënten, zorgverleners en medewerkers van de zorgverzekeraar voor de zorg van heup en knieartrose. Alle onderzochten hadden voorkeuren voor een huisarts en een orthopeed samen. Verschillen werden gevonden binnen specifieke groepen in voorkeuren voor duur van het consult en directe toegankelijkheid tot specialistische apparatuur.

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

Evaluatie onderzoek

Aard van het onderzoek

Kwaliteit van zorg

Design van het onderzoek

Mixed methods en DCE

Onderzoeker

I.A. Arslan

Contactpersoon

D. Schiphof

Projectleider

D. Schiphof

Andere betrokkenen

Co-promotor: D. Schiphof
Promotor: S.M.A. Bierma-Zeinstra
Projectgroepleden: V.M.I. Voorbrood, S.A.G. Stitzinger, MP van de Kerkhove, S.P.I. Huls, E.W. de Bekker-Grob, R. Rozendaal, M.C.T. Persoons, M.E. Spruijt-van Hell, P.J.E. Bindels

ICPC codes

L89 L90

Beantwoordt het onderzoek een geprioriteerde kennislacune(s) uit de onderzoeksagenda huisartsgeneeskunde?

Nee

Voortgang

Afgerond onderzoek