Evaluatie van de cardiometabole preventiezorg met behulp van routine zorgdata en sociaal-economische data

Titel onderzoek Nederlands

Evaluatie van de cardiometabole preventiezorg met behulp van routine zorgdata en sociaal-economische data

Onderzoeksinstituut

Leids Universitair Medisch Centrum

Samenvatting van het onderzoek

Hart-en vaatziekten en type 2 diabetes zorgen voor een hoge ziektelast en (het voorkomen van) complicaties zorgt in de eerstelijnspraktijk voor een grote zorgvraag. Het identificeren van hoog-risicogroepen voor het ontwikkelen van complicaties helpt mogelijk om passendere zorg te leveren. Bepaalde groepen uit de populatie kunnen baat hebben bij de ene behandeling, en de andere groep juist bij een andere aanpak. Dit onderzoek gebruikt routine zorgdata van huisartsen in de regio Haaglanden, gekoppeld aan sociale data van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) om te onderzoeken:

Sociale determinanten als risicofactor voor suboptimale ziekteregulatie bij diabetes en cardiovasculair risicomanagement.

Twee leefstijlinterventies in de regio Haaglanden

-bereiken we de hele doelgroep?

-heeft deze het beoogde effect in de praktijk?

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

kwantitatief onderzoek met routine eerstelijnszorgdata

Aard van het onderzoek

Kwaliteit van zorg

Design van het onderzoek

Observationele cohortstudie

Onderzoeker

E.A. Nieuwenhuijse

Contactpersoon

E.A. Nieuwenhuijse

ICPC codes

K49 K85 K86 K87 T82 T83 T90 T90.02

Beantwoordt het onderzoek een geprioriteerde kennislacune(s) uit de onderzoeksagenda huisartsgeneeskunde?

Ja

Onderzoeksagenda categorieën

Patiënt-georiënteerd(persoonsgerichte zorg)-patiëntvoorlichting, gedeelde besluitvorming-

Clusters

K. Hart-vaatstelsel
T. Endocriene klieren / voeding / metabolisme

Voortgang

Lopend onderzoek

Soort samenwerking

uitbreiden onderzoeksmodel