Evaluatie van de POH-jeugd in de behandeling van psychosociale klachten in de huisartspraktijk

Titel onderzoek Nederlands

Evaluatie van de POH-jeugd in de behandeling van psychosociale klachten in de huisartspraktijk

Titel onderzoek Engels

Evaluation of the Youth Mental Health Practice Nurse in the treatment of psychosocial problems in general practice

Acroniem

-

Onderzoeksvraag

Op welke manier is de POH-jeugd betrokken in de behandeling van psychosociale klachten van kinderen in de huisartspraktijk?

Heeft het POH-jeugd project van gemeente Rotterdam er toe geleid dat meer psychische klachten worden vastgesteld bij kinderen, en dat meer kinderen een behandeling krijgen binnen de huisartspraktijk?

Onderzoeksinstituut

Erasmus MC

Samenvatting van het onderzoek

Dit is een database onderzoek waarbij de trajecten van kinderen bij de POH jeugd worden geevalueerd. Hierbij wordt onderzocht hoe de POH-jeugd invulling geeft aan deze trajecten/behandeling. Daarnaast worden de verwijstrajecten naar aanvullende zorg onderzocht. Ten slotte wordt bestudeerd of het POH-jeugd project van de Gemeente Rotterdam heeft geleid tot een toegenomen herkenning van psychosociale klachten bij kinderen.

Startdatum onderzoek

Aard van het onderzoek

Medisch inhoudelijk

Design van het onderzoek

Observationele cohortstudie

Onderzoeker

L.B.M. Koet

Contactpersoon

Lukas Koet

Projectleider

E.I.T. de Schepper

Beantwoordt het onderzoek een geprioriteerde kennislacune(s) uit de onderzoeksagenda huisartsgeneeskunde?

Nee

Onderzoeksagenda categorie├źn

GGZ

Clusters

P. Psychische problemen

Voortgang

Lopend onderzoek