eVITA COPD: ehealth platform voor guided selfmanagement

Titel onderzoek Nederlands

eVITA COPD: ehealth platform voor guided selfmanagement

Uitgangsvraag PICO

P

Patienten met COPD in de eerste lijn

I

eHealth platform voor zelfmanagemnt met hands-on guidance

C

informatieportaal

O

kwaliteit van leven, usability

Onderzoeksinstituut

Leids Universitair Medisch Centrum

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

Therapeutisch

Aard van het onderzoek

Kwaliteit van zorg

Design van het onderzoek

3-arm parallel cohort study met randomized guidance en interrupted time series measurement

Contactpersoon

N.H. Chavannes

Voortgang

Afgerond onderzoek

Samenwerking(en) met andere afdelingen of instituten

afdeling ehealth technology Universiteit Twente