EVITA-HF. Onderzoek naar website en telmonitoring hartfalen

Titel onderzoek Nederlands

EVITA-HF. Onderzoek naar website en telmonitoring hartfalen

Onderzoeksinstituut

Universitair Medisch Centrum Utrecht

Samenvatting van het onderzoek

-

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

-

Aard van het onderzoek

-

Design van het onderzoek

-

Onderzoeker

Frans Rutten / Arno Hoes

Contactpersoon

Kim Wagenaar (uitvoerend onderzoeker)

Andere betrokkenen

Lidewij Broekhuizen (uitvoerend onderzoeker)

Beantwoordt het onderzoek een geprioriteerde kennislacune(s) uit de onderzoeksagenda huisartsgeneeskunde?

Nee

Voortgang

Afgerond onderzoek