FindMyApps: een gerandomiseerde gecontroleerde studie naar de (kosten)effectiviteit van een niet-medicamenteuze, tablet-computer interventie voor thuiswonende mensen met dementie.

Titel onderzoek Nederlands

FindMyApps: een gerandomiseerde gecontroleerde studie naar de (kosten)effectiviteit van een niet-medicamenteuze, tablet-computer interventie voor thuiswonende mensen met dementie.

Titel onderzoek Engels

Evaluation of FindMyApps: A Randomized Controlled Trial into the effectiveness and cost-effectiveness of a tablet-based intervention for community-dwelling people with dementia.

Onderzoeksvraag

Wat is de (kosten)effectiviteit van de FindMyApps interventie voor het verbeteren van zelfmanagement en sociale participatie van thuiswonende mensen met demente, in vergelijking met regulier gebruik van een tablet-computer.

Uitgangsvraag PICO

P

Thuiswonende mensen met een diagnose van MCI (Mild Cognitive Impairment), of met een diagnose van dementie (MMSE <26 en >17), en hun mantelzorgers.

I

Indien mensen zelf niet beschikken over een tablet kunnen zij er een in bruikleen krijgen gedurende hun deelname aan het onderzoek. De FindMyApps interventie bestaat uit drie onderdelen: een training voor mantelzorgers over hoe ze de persoon met dementie kunnen ondersteunen in het leerproces om de tablet te gebruiken, door middel van ‘foutloos leren’; een training voor mensen met dementie in het gebruik van de tablet gebaseerd op ‘foutloos leren’; en de FindMyApps app, die mensen ondersteunt om apps op te zoeken die bij hun interesses, mogelijkheden en behoeften passen en die ‘gebruiksvriendelijk’ zijn voor mensen met dementie.

C

Indien mensen zelf niet beschikken over een tablet kunnen zij er een in bruikleen krijgen gedurende hun deelname aan het onderzoek. Daarnaast krijgen deelnemers algemene tips en adviezen voor mantelzorgers, algemene instructie in de basisfuncties van een tablet en een normale tablet en een lijstje met links naar websites waar men dementievriendelijke apps kan vinden.

O

Primaire uitkomsten persoon met dementie: zelf-management en sociale participatie. Primaire uitkomst mantelzorger: gevoel van competentie. Secondaire uitkomsten persoon met dementie: stemmingsklachten, ervaren autonomie en kwaliteit van leven. Secondaire uitkomsten mantelzorger: ervaring met het verlenen van zorg, attitudes ten opzichte van dementie en kwaliteit van leven.

Onderzoeksinstituut

VUmc

Samenvatting van het onderzoek

Achtergrond
Door het stijgende aantal mensen met dementie zijn kosteneffectieve interventies nodig ter ondersteuning van de psychosociale zorg. Technologieën zoals tablet-computers kunnen de zelfmanagement en sociale participatie van mensen met dementie versterken. De FindMyApps interventie is ontwikkeld om mensen met dementie te helpen tablets te (leren) gebruiken en dementievriendelijke apps te vinden. Twee pilotstudies met FindMyApps zijn uitgevoerd naar de haalbaarheid van de interventie. Deze definitieve studie evalueert de effectiviteit en kosteneffectiviteit van FindMyApps.

Methoden
Een gerandomiseerde gecontroleerde studie met twee armen en twee meetmomenten (0 en 3 maanden). Thuiswonende mensen met MCI of dementie (Mini Mental State Examination >17 en <26), met een mantelzorger en toegang hebbend tot Wifi komen voor de studie in aanmerking. Mensen met ernstige visuele klachten worden geëxcludeerd. In totaal worden 150 patiënt-mantelzorger-dyades willekeurig toegewezen aan de controle-arm (‘gebruikelijke zorg’; n=75 dyades) of de experimentele arm (FindMyApps interventie; n=75 dyades). Deelnemers worden in heel Nederland geworven via Alzheimercentra in Amsterdam, Groningen en Nijmegen, geheugenpoli’s en ontmoetingscentra. Uitkomsten worden gemeten met gevalideerde vragenlijsten. Naast de primaire effectanalyses worden kosteneffectiviteits- en procesanalyses uitgevoerd.

Resultaten zullen in 2023 beschikbaar zijn. Op basis hiervan worden vervolgactiviteiten aanbevolen. Bij gebleken (kosten)effectiviteit zal verdere landelijke implementatie van FindMyApps worden gestimuleerd. We hopen met deze studie aan te tonen dat gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken waardevol en haalbaar zijn, om nieuwe technologieën in de zorg te evalueren.

Netherlands Trial Register: NL8157. This project is part of the Marie Skłodowska-Curie Actions Innovative Training Network (H2020-MSCA-ITN), grant agreement number 813196.

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

Onderzoek naar interventie ter psychosociale ondersteuning en activering van mensen met dementie in hun dagelijks leven.

Aard van het onderzoek

Psychosociale welzijn en sociale gezondheid na diagnose; niet medicamenteuze interventie.

Design van het onderzoek

Randomized (controlled) trial

Onderzoeker

D.P. Neal en Prof. R.M. Dröes

Contactpersoon

D.P. Neal

Andere betrokkenen

Prof. dr. M. Stek, Hoogleraar Ouderenpsychiatrie GGZ InGeest/VUmc
Dr. T. Ettema, Senior onderzoeker VUmc
Dr. K. Tanja-Dijkstra, Onderzoeker Saxion University of Applied Sciences
Dr. M. Graff, Hoogleraar ergotherapie Radboudumc
Dr. E.J. Finnema, Hoofdonderzoeker verplegingswetenschap UMC Groningen
L. Vroemen, CEO Eumedianet
J. Bos, Coördinator Amsterdams ontmoetingscentrum Combiwel

ICPC codes

P05 P20 en P70

Onderzoeksagenda categorieën

Communicatie-zelfredzaamheid/zelfmanagement
E-health-innovatie/modernisering
Ouderen-kwetsbare patiënten-multimorbiditeit

Clusters

P. Psychische problemen

Voortgang

Lopend onderzoek

Soort samenwerking

De betrokken organisaties, afdelingen en professionals werken samen om patiënten voor het onderzoek te benaderen en in contact met de onderzoeker(s) brengen. Alle andere onderzoeksactiviteiten worden door VUmc-onderzoekers uitgevoerd.