FOCUM: het menselijk ziekte model voor het ontstaan van artrose door menopauze

Titel onderzoek Nederlands

FOCUM: het menselijk ziekte model voor het ontstaan van artrose door menopauze

Titel onderzoek Engels

The FOCUM human disease model for development of osteoarthritis

Acroniem

FOCUM

Onderzoeksvraag

Kunnen we met het menselijke ziekte model het ontstaan van artrose door de menopauze ontrafelen?

Onderzoeksinstituut

Erasmus MC

Samenvatting van het onderzoek

In dit onderzoek willen we een uniek en nieuw model toetsen voor het ontstaan van artrose door menopauze; het FOCUM model: the Females discontinuing Oral Contraceptives Use at Menopausal age (FOCUM) model. We willen nagaan of het haalbaar is om 50 vrouwen binnen een jaar te includeren, of we veranderingen zien en wanneer we het beste kunnen meten. Daarnaast willen we nagaan of het FOCUM model een veelbelovend model is om het ontstaan van artrose door de menopauze te onderzoeken. Dit doen we door 50 vrouwen te includeren die langdurig de anticonceptiepil gebruiken. Na de baselinemeting worden de vrouwen gevraagd te stoppen met de pil. Vervolgmetingen vinden plaats op 6 weken, 6 maanden, 1 jaar en 2 jaar na de baseline. Op baseline en na 2 jaar worden uitgebreide metingen gedaan met onder andere MRI scans van de knie, dexa scan en rontgenfotos van de handen. Op alle metingen wordt bloed afgenomen en een vragenlijst ingevuld. We verrichten metingen in het bloed om hormoon niveaus te bepalen, maar vooral ook om eiwitten te meten die processen in het lichaam weerspiegelen als gevolg van de hormoon daling. Met statistische analyses kunnen we vervolgens nagaan welke processen, die op gang komen na de hormoon daling, gekoppeld zijn aan het ontstaan van artrose twee jaar later. Zo willen wij aangrijpingspunten vinden voor vroege behandeling of preventie in vrouwen waarbij de artrose door de menopauze ontstaat.

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

Etiologisch

Aard van het onderzoek

Medisch inhoudelijk

Design van het onderzoek

Observationele cohortstudie

Onderzoeker

E. Molendijk

Contactpersoon

D. Schiphof

Projectleider

D. Schiphof

Andere betrokkenen

Projectgroep: D. Schiphof, E.H.G. Oei, J.H. Waarsing, R.J. de Vos, P.K. Bos, J.B.J. van Meurs, E. Lubberts, M.C. Zillikens, B.C.J. van der Eerden, M. Kavousi, B.W.V. Schouten, M.I.B. de Rooij-Duran, S.M.A. Bierma-Zeinstra

ICPC codes

L90

Beantwoordt het onderzoek een geprioriteerde kennislacune(s) uit de onderzoeksagenda huisartsgeneeskunde?

Nee

Voortgang

Lopend onderzoek