Geïndividualiseerde zorg voor ouderen met complexe chronische aandoeningen thuis en in langdurige zorg

Titel onderzoek Nederlands

Geïndividualiseerde zorg voor ouderen met complexe chronische aandoeningen thuis en in langdurige zorg

Titel onderzoek Engels

Individualized CARE for Older Persons with Complex Chronic Conditions at home and in nursing homes

Acroniem

I-CARE4OLD

Onderzoeksvraag

Doel :
Het verbeteren van prognoses en schattingen van de behandelingsimpact voor oudere zorgontvangers met complexe chronische aandoeningen, en het ontwikkelen, valideren en testen van geïndividualiseerde beslissingsondersteuning.

Uitgangsvraag PICO

P

Patiënten met complexe chronische aandoeningen thuis en in langdurige zorg.

I

1. Farmacologische interventies (selectie van 5 met hoogste urgentie volgens (huis)artsen)
2. Niet farmacologische interventies (selectie van 10)

C

nvt

O

Sterfte
Ongeplande ziekenhuis opnames
Cognitief functioneren (CPS)
Dagelijks funtioneren (ADL)
Stabiliteit gezondheid (CHESS)
Gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven (HUI-III)

Onderzoeksinstituut

VUmc

Samenvatting van het onderzoek

ACHTERGROND
Optimale zorg voor oudere patiënten met complexe chronische aandoeningen (CCC) is een uitdaging. Niet alleen presenteren oudere patiënten met CCC zich met meerdere aandoeningen en functionele beperkingen, deze interageren vaak met elkaar, evenals met hun behandelingen.
Patiënten met CCC zijn geconcentreerd in thuiszorg- en instellingen voor langdurige zorg. Professionals die in deze omgevingen werken, missen vaak de juiste beslissingsondersteuning die de medische en functionele complexiteit van deze personen weerspiegelt.
IMPACT
In 9 werkpakketten wordt gewerkt aan beter geïnformeerde besluitvorming met oudere zorgontvangers met CCC thuis- en in langdurige zorg, door (1) internationaal gevalideerde voorspellende algoritmen voor ziektetrajecten en behandeluitkomsten; (2) een multinationaal getest e-platform voor voorspellende scenario's over het beloop en behandelingimpact ; en (3) verspreiding onder gezondheidswerkers.

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

Prognostisch

Aard van het onderzoek

Medisch inhoudelijk

Design van het onderzoek

Observationele cohortstudie

Onderzoeker

Hein van Hout

Contactpersoon

Hein van Hout

Projectleider

Hein van Hout

Andere betrokkenen

Karlijn Joling, epidemioloog
Emiel Hoogendijk, gerontoloog-epidemioloog
Eline Kooijmans, arts onderzoeker
Ron Herings, hoogleraar pharmaco epidemioloog
Graziano Onder, Geriater, UCSC, Rome
Rosella Liperoti, Geriater, UCSC, Rome
Davide Vetrano, Geriater, Karolinska Stockholm
John Morris, em. Directeur Marcus Institute for Aging Boston, Hoogleraar
Betsy Howard, verpleegkundige, Marcus Institute for Aging Boston, Assoc. Hoogleraar
John Hirdes, Hoogleraar Klinimetrist , Waterloo, Canada
Anja Declercq, hoogleraar sociaal wetenschapper ,KU Leuven
Georg Ruppe, huisarts, European Geriatric Medicine Society
Mark Hoogendoorn, hoogleraar artificial intelligence VU
Erez Schachter, artificial intelligence Profility
Katarzyna Szczerbińska, Hoogleraar, Geriater. Jagiellonian University
Daniela Fialova, Pharmacoloog, Assoc.Hoogleraar, Charles University, Praag
Harriet Finne-Soveri, Hoogleraar, Geriater, THL Helsinki & Nordic Health Group
Riikka-Leena Leskelä, Directeur Nordic Health Group, Helsinki

ICPC codes

A05 P70

Beantwoordt het onderzoek een geprioriteerde kennislacune(s) uit de onderzoeksagenda huisartsgeneeskunde?

Ja

Onderzoeksagenda categorieën

Ouderen-kwetsbare patiënten-multimorbiditeit

Clusters

A. Algemeen

Voortgang

Lopend onderzoek

Soort samenwerking

inclusie patienten , analyses, pilots, disseminatie