GRIP - Het effect van gestructureerde eerstelijnszorg na de diagnose kanker

Titel onderzoek Nederlands

GRIP - Het effect van gestructureerde eerstelijnszorg na de diagnose kanker

Titel onderzoek Engels

GRIP - The effects of structured follow-up from primary care for patients during their cancer journey

Onderzoeksvraag

Wat is het effect van gestructureerde eerstelijnszorg na de diagnose kanker, op patient tevredenheid en zorggebruik

Uitgangsvraag PICO

P

Patiënten met borst-, long-, darm, of prostaatkanker of melanoom, die in opzet curatief behandeld worden

I

Gestructureerde eerstelijnszorg na diagnose door huisarts en eerstelijnsoncologieverpleegkundige

C

Care as usual

O

Primar: zorggebruik en patient tevredenheid

Onderzoeksinstituut

Universitair Medisch Centrum Utrecht

Samenvatting van het onderzoek

Vanwege een vergrijzende patiënten populatie en verbeterde behandelmethoden van kanker, zal het aantal patiënten - en ex patiënten met kanker toenemen. Bestuurlijke gezondheidszorgorganisaties, huisartsorganisaties en specialisten zijn voorstander van een grotere rol van de eerste lijn in het zorgcontinuüm. Er is echter nog weinig bekend over de effecten van gestructureerde eerstelijnsbegeleiding. Daarom onderzoeken wij de effecten van gestructureerde eerstelijns begeleiding voor patiënten met kanker die in opzet curatief behandeld worden.

Per april is in de regio Utrecht een multicenter, gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek gestart. 150 patiënten boven de 18 jaar met prostaat-, mamma-, long-, colorectaal carcinoom of melanoom die in opzet curatief worden behandeld worden gerandomiseerd geïncludeerd in het ziekenhuis. De interventie groep ontvangt naast gebruikelijke zorg, tevens gestructureerde begeleiding door de eigen huisarts in samenwerking met een eerstelijns oncologieverpleegkundige. Direct na diagnose zal de huisarts de patiënt ondersteuning bieden voor gezamenlijke besluitvorming in het ziekenhuis. Vervolgens ontvangt de patiënt begeleiding tijdens en na de behandeling door de huisarts en een eerstelijns oncologieverpleegkundige met minimaal vier contactmomenten. De controle groep ontvangt de gebruikelijke zorg. Primaire uitkomsten zijn: patiënt tevredenheid en zorggebruik. Secundaire uitkomsten beslaan kwaliteit van leven, mentale gezondheid, patiënt empowerment, gezamenlijke besluitvorming, werkparticipatie en tevredenheid met informatie. Financiering: Danone Ecosysteme Fund

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

Therapeutisch

Aard van het onderzoek

Praktijkorganisatie

Design van het onderzoek

Randomized (controlled) trial

Onderzoeker

C.W. Helsper

Contactpersoon

Charles Helsper

ICPC codes

D75 R84 S77.03 Y77

Beantwoordt het onderzoek een geprioriteerde kennislacune(s) uit de onderzoeksagenda huisartsgeneeskunde?

Nee

Voortgang

Afgerond onderzoek

Samenwerking(en) met andere afdelingen of instituten

Klinische afdelingen oncologie hakoepels regio Utrecht. Thuiszorgorganisaties: Careyn,Vitras. (LMK) - patiëntenorganisatie.