Hand artrose: de optimalisatie van de behandeling in de eerste lijn

Titel onderzoek Nederlands

Hand artrose: de optimalisatie van de behandeling in de eerste lijn

Titel onderzoek Engels

Hand osteoarthritis: optimizing treatment in primary care

Onderzoeksvraag

Het doel van dit project is het in kaart brengen van de effectiviteit, de ervaringen en de voorkeuren voor de eerstelijnsbehandeling voor handartrose.

Uitgangsvraag PICO

P

Mensen met handartrose (vinger en/of duim artrose)

I

De behandeling van de huisarts

C

usual care

O

effectiviteit van de behandeling op pijn, functie en kwaliteit van leven

Onderzoeksinstituut

Erasmus MC

Samenvatting van het onderzoek

Handartrose komt vaker voor dan heupartrose en bijna net zo vaak als knieartrose. Mensen met handartrose hebben pijn, krachts- en functieverlies bij
dagelijkse activiteiten en werk. Kennis over de effectiviteit van de eerstelijnsbehandeling van handartrose is schaars. Klinisch onderzoek laat
teleurstellende effecten zien. Het doel van dit project is het in kaart brengen van de effectiviteit, de ervaringen en de voorkeuren voor de
eerstelijnsbehandeling voor handartrose. Dit doen we door het vaststellen van: 1. De huidige behandeling van de huisarts op basis van elektronische
patiëntendossiers; 2. De ervaringen en ideeën van eerstelijns zorgverleners en patiënten; 3. De meest effectieve behandeling voor handartrose, op basis
van individuele patiënten data vanuit beschikbare RCTs; 4. De (verschillen in) afwegingen voor de keuze van behandeling. Tenslotte zullen we de
resultaten combineren en informatieve materialen ontwikkelen voor mensen met handartrose.

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

Epidemiologisch, therapeutisch en kwalitatief onderzoek

Aard van het onderzoek

Een combinatie van medisch inhoudelijk, communicatie, kwaliteit van de zorg

Design van het onderzoek

Combinatie van observationeel cohort onderzoek, kwalitatief onderzoek en netwerkmeta-analyse met IPD data

Onderzoeker

Onur Kaya

Contactpersoon

Dieuwke Schiphof

Projectleider

Dieuwke Schiphof

Andere betrokkenen

Sita Bierma-Zeinstra (hoogleraar artrose en aanverwante aandoeningen)
Marienke van Middelkoop (universitair hoofd docent)
Patrick Bindels (hoofd afdeling Huisartsgeneeskunde)
Jurgen Damen (universitair docent en huisarts)
Margreet Kloppenburg (hoogleraar handartrose)
Ruud Selles (hoogleraar op het gebied van behandeling van hand- en pols aandoeningen)

ICPC codes

L91

Beantwoordt het onderzoek een geprioriteerde kennislacune(s) uit de onderzoeksagenda huisartsgeneeskunde?

Ja

Onderzoeksagenda categorieën

Patiënt-georiënteerd(persoonsgerichte zorg)-patiëntvoorlichting, gedeelde besluitvorming-

Clusters

L. Bewegingsapparaat

Voortgang

Lopend onderzoek

Soort samenwerking

Expertise uitwisseling