Hart- en vaatziekten onderzoek in routine zorg data van huisarts, ziekenhuis en CBS

Titel onderzoek Nederlands

Hart- en vaatziekten onderzoek in routine zorg data van huisarts, ziekenhuis en CBS

Titel onderzoek Engels

ELAN Vascular

Acroniem

ELAN Vascular

Onderzoeksvraag

Etiologisch onderzoek, ontwikkelen en valideren van cardiovasculaire en cardiometabole predictiemodellen, met aandacht voor gezondheidsverschillen naar etniciteit, sociaal economische status en gender verschillen.

Uitgangsvraag PICO

P

De Nederlandse bevolking.

I

Predictiemodellen

C

wisselend per subproject

O

Verkleinen gezondheidsverschillen

Onderzoeksinstituut

Leids Universitair Medisch Centrum

Samenvatting van het onderzoek

Er zijn grote cardiovasculaire en cardiometabole gezondheidsverschillen in Nederland in subgroepen van de Nederlandse bevolking (bijvoorbeeld naar gender, etniciteit en sociaal economische status). De huidige predictie modellen in de eerste en tweede lijn houden daar nu nog geen rekening mee.
Er lopen verschillende projecten. Bijvoorbeeld nieuwe predictiemodellen die rekening houden met vrouwspecifieke kenmerken, validatie van de NHG CVRM richtlijn/SCORE2, validatie van 2e lijns hart- en vaatziekten richtlijnen, panelmanagement in het kader van population health management.

Het cohort is ca 500.000 mensen groot met gekoppelde data van huisarts, ziekenhuis en CBS.

Het onderzoek is gaande

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

zowel etiologisch als prognostisch

Aard van het onderzoek

Data, kwalitatief, interventie population health

Design van het onderzoek

observationeel, cross-sectional, implementatie, case control

Onderzoeker

J.M. Kist

Contactpersoon

J.M.Kist

ICPC codes

K74-K76

Beantwoordt het onderzoek een geprioriteerde kennislacune(s) uit de onderzoeksagenda huisartsgeneeskunde?

Ja

Onderzoeksagenda categorie├źn

Diversiteit
Preventie-screening/vroegdiagnostiek

Clusters

K. Hart-vaatstelsel

Voortgang

Lopend onderzoek

Soort samenwerking

Uitwisselen data en kennis