Het DREAMING onderzoek: effectiviteit van laaggedoseerde amitriptyline en mirtazapine bij insomnia disorder: een dubbelblind, placebogecontroleerd, gerandomiseerd onderzoek in de huisartsenpraktijk.

Titel onderzoek Nederlands

Het DREAMING onderzoek: effectiviteit van laaggedoseerde amitriptyline en mirtazapine bij insomnia disorder: een dubbelblind, placebogecontroleerd, gerandomiseerd onderzoek in de huisartsenpraktijk.

Titel onderzoek Engels

DREAMING (Drug REdiscovery: low dose Amitriptyline and Mirtazapine for INsomnia disorder in General practice )

Onderzoeksvraag

Zijn laaggedoseerde amitriptyline en mirtazapine effectief bij patiënten met insomnia disorder in de huisartsenpraktijk?

Uitgangsvraag PICO

P

Patiënten met insomnia disorder in de huisartsenpraktijk

I

Amitriptyline 10-10mg, Mirtazapine 7,5-15mg

C

Placebo

O

Subjectieve slaapkwaliteit

Onderzoeksinstituut

VUmc

Samenvatting van het onderzoek

DREAMING onderzoekt de effectiviteit van laaggedoseerde amitriptyline en mirtazapine bij insomnia disorder de huisartsenpraktijk. De doelgroep betreft patiënten met insomnia disorder (volgens DSM-5) met doorslaapproblemen die bij hun huisarts om slaapmedicatie vragen omdat ze onvoldoende baat hebben van eerste keusbehandeling met voorlichting en interventies als stimuluscontrole, slaaprestrictie en cognitieve gedragstherapie. Deelnemers worden gerandomiseerd voor een behandeling gedurende 16 weken met òf laaggedoseerde amitriptyline (10 mg) òf mirtazapine (7,5 mg) òf placebo, startend met 1 tablet voor de nacht en in overleg met de huisarts zo nodig dubbele dosis. De gebruikelijke huisartsenzorg gaat hiernaast gewoon door. De belangrijkste uitkomstmaat is de slaapkwaliteit tijdens de behandeling gemeten met vragenlijsten. Daarnaast meten we de slaapkwaliteit op lange termijn (tot 12 maanden), de gevolgen overdag tijdens en na de behandeling, of de behandeling goed wordt verdragen en of deze als voldoende wordt ervaren.

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

Therapeutisch

Aard van het onderzoek

Medisch inhoudelijk

Design van het onderzoek

Randomized (controlled) trial

Voortgang

Lopend onderzoek

Bekostiging

Tweede geldstroom; via NWO, KNAW of ZonMw