Het ESCAPE-NET project: Europees plotse hartdood netwerk: preventie, voorlichting en nieuwe behandeling

Titel onderzoek Nederlands

Het ESCAPE-NET project: Europees plotse hartdood netwerk: preventie, voorlichting en nieuwe behandeling

Titel onderzoek Engels

The ESCAPE-NET project: European Sudden Cardiac Arrest network: towards Prevention, Education and NEw Treatment.

Onderzoeksvraag

Kan het risico op plotse hartdood in mensen met type 2 diabetes nauwkeurig worden voorspeld op basis van demografische, klinische, genetische en metabole profielen?

Onderzoeksinstituut

VUmc

Samenvatting van het onderzoek

Achtergrond:
Plotse hartstilstand is een groot gezondheidsprobleem, die 50% cardiovasculaire sterfte en 20% totale sterfte in Nederland veroorzaakt. Slechts 20% overleeft plotse hartstilstand en overlevenden hebben residuele beperkingen. Plotse hartstilstand treft meestal individuen wier risico onbekend was. Wanneer meer inzicht wordt gekregen welke mensen een verhoogd risico hebben op plotse hartstilstand, is er gelegenheid om tijdig medische hulp te zoeken, en tijdig te behandelen.

Doel:
1) Identificatie van genetische risico factoren voor plotse hartdood
2) Identificatie van omgevingsfactorenfactors voor plotse hartdood
3) Ontwikkeling en validatie van een predictie model voor plotse hartdood en overleving na voor plotse hartdood voor gebruik in de klinische praktijk

Methoden:
Data van de oude en nieuwe Hoorn Studie, het Diabetes Zorg Systeem cohort, en het Diabetes Parelsnoer cohort worden gekoppeld aan internationale cohorten met o.a. demografische en klinische informatie, en cardiovasculaire uitkomstmaten.
GWAS analyses worden uitgevoerd voor identificatie van genetische risicofactoren voor plotse hartdood. Cox proportional hazards modellen worden gebruikt voor ontwikkeling van predictiemodellen. Analyses worden uitgevoerd specifiek voor mensen met en zonder diabetes.

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

Etiologisch, Prognostisch

Aard van het onderzoek

Medisch inhoudelijk, Kwaliteit van zorg

Design van het onderzoek

Observationele cohortstudie, Case-control studie

Onderzoeker

Petra Elders

Contactpersoon

Petra Elders

Andere betrokkenen

locatie VUMC: Sabrina Welten, Amber van der Heijden, Giel Nijpels

Locatie AMC: Hanno Tan, Elisabeth Lodder, Laura van Dongen, Marieke Blom

LUMC: Leen ‘t Hart

ICPC codes

T90.02 K75 K77.01 K84

Voortgang

Lopend onderzoek

Bekostiging

Derde geldstroom; via publiemelijke of private bronnen. Zoals collectebusfondsen en gelden van de Europese Unie

Samenwerking(en) met andere afdelingen of instituten

1. Amsterdam, UMC, locatie AMC 2. REGION HOVEDSTADEN Denemarken 3. UNIVERSITE PARIS DESCARTES Frankrijk 4. ISTITUTO AUXOLOGICO ITALIANO Italie 5. ISTITUTO DI RICERCHE FARMACOLOGICHE MARIO NEGRI Italie 6. SOCIETE EUROPEENNE DE CARDIOLOGIE Frankrijk e.a.

Soort samenwerking

Combinatie van data van cohorten