Het gebruik van Kenmerkende Beroeps Activiteiten in de huisartsopleiding in Nederland

Titel onderzoek Nederlands

Het gebruik van Kenmerkende Beroeps Activiteiten in de huisartsopleiding in Nederland

Onderzoeksvraag

Op welke manier Kenmerkende Beroeps Activiteiten het beste kunnen worden gebruikt in de Huisartsopleiding in Nederland.

Onderzoeksinstituut

Academisch Medisch Centrum - UvA

Samenvatting van het onderzoek

In dit onderzoek evalueren we hoe de Kenmerkende Beroeps Activiteiten (KBA's) het beste kunnen worden toegepast in de huisartsopleiding in Nederland. Tevens doen we onderzoek naar onderwerpen die aan de KBA's gerelateerd zijn, zoals de vertrouwensband tussen AIOS en opleider.

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

Onderwijskundig onderzoek

Aard van het onderzoek

Onderwijs

Design van het onderzoek

Kwalitatief onderzoek

Onderzoeker

N. van Dijk

Contactpersoon

L.H.A. Bos-Bonnie, AIOTO

Andere betrokkenen

M.R.M. Visser

Voortgang

Lopend onderzoek

Bekostiging

Tweede geldstroom; via NWO, KNAW of ZonMw

Samenwerking(en) met andere afdelingen of instituten

Andere afdeling huisartsgeneeskunde of Nivel