Het jonge gewricht tijdens de groei belicht

Titel onderzoek Nederlands

Het jonge gewricht tijdens de groei belicht

Titel onderzoek Engels

Growing up: lifestyle and joint health

Onderzoeksvraag

Welke rol spelen fysieke activiteit en gewichtsstatus in de ontwikkeling van de wervelkolom voor de puberteit?

Uitgangsvraag PICO

P

Kinderen, 10 jaar oud

I

Fysieke activiteit, gewichtsstatus (Exposure)

C

-

O

Afwijkingen in de wervelkolom op MRI

Onderzoeksinstituut

Erasmus MC

Samenvatting van het onderzoek

Rugpijn is een groot probleem, wat al begint bij kinderen en adolescenten. Wat hieraan ten grondslag ligt is vaak echter niet duidelijk. In dit project hopen we meer inzicht te krijgen in oorzaken van structurele afwijkingen in de wervelkolom bij kinderen. Voor de Generation R Studie zijn bij zo’n 3000 kinderen, van gemiddeld 10 jaar oud, MRI-scans gemaakt van de lumbale wervelkolom. Deze MRI’s worden beoordeeld op structurele afwijkingen en daarnaast worden diverse metingen met betrekking tot vorm en alignment gedaan. Generation R beschikt daarnaast over een grote hoeveelheid data over deze kinderen, zoals de gewichtsstatus en fysieke activiteit.

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

Etiologisch

Aard van het onderzoek

Medisch inhoudelijk

Design van het onderzoek

Observationele cohortstudie

Onderzoeker

M.M. van den Heuvel

Contactpersoon

Dr. M. van Middelkoop, Associate Professor

Andere betrokkenen

Prof. dr. S.M.A. Bierma-Zeinstra, Huisartsgeneeskunde

Dr. E.H.G. Oei, Radiologie

Drs. J.J.M. Renkens, Orthopedie 

ICPC codes

L02 L03

Voortgang

Lopend onderzoek

Bekostiging

Eerste geldstroom; rechtstreeks via de overheid, bijvoorbeeld afdelingsbudget

Samenwerking(en) met andere afdelingen of instituten

Generation R

Soort samenwerking

Voor dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van data die is verzameld in het kader van de Generation R Studie, een prospectief geboortecohort in Rotterdam. Er wordt ook meegewerkt aan het verzamelen van data in de huidige fase van deze studie.