Het optimaliseren van de zorg voor patiënten met obesitas in de eerste lijn

Titel onderzoek Nederlands

Het optimaliseren van de zorg voor patiënten met obesitas in de eerste lijn

Titel onderzoek Engels

Obesity in primary care

Acroniem

Obesitas in de eerste lijn

Onderzoeksvraag

Hoe kunnen we de zorg voor patiënten met obesitas in de eerste lijn verbeteren? Welke patiënten met obesitas behoeven meer aandacht in de eerste lijn?

Onderzoeksinstituut

Leids Universitair Medisch Centrum

Samenvatting van het onderzoek

Dit is een deelproject van de Nederlandse Epidemiologie van Obesitas studie (NEO): proces naar obesitas gerelateerde aandoeningen. Dit is een cohortstudie onder ruim 6600 inwoners van Leiden en omstreken.

In een kwalitatieve studie zal er gekeken worden naar wat belemmerende en bevorderende factoren zijn voor huisartsen bij het bespreken, het diagnosticeren/registreren, en het behandelen van obesitas. In de routine zorgdata van het Extramuraal Network Academisch Netwerk (ELAN) wordt gekeken naar de registratie en codering van overgewicht en obesitas met aandacht voor mogelijke verschillen wat betreft leeftijd, co-morbiditeit en gebruik van verschillende soorten HISSEN door de huisarts? De incidentie van eetstoornissen(boulimia nervosa en eetbuistoornis) bij patiënten met geregistreerd obesitas in huisartsendata wordt ook onderzocht (lacune ID 588). Daarnaast wordt er gekeken welke welzijnsfactoren(depressie, angst, kwaliteit van leven en life events) een associatie vormen voor gewichtstoename of gewichtsafname bij patiënten met obesitas.

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

kwalitatief/beschrijvend/etiologisch

Aard van het onderzoek

Medisch inhoudelijk
Kwaliteit van zorg

Design van het onderzoek

Observationele cohortstudie

Onderzoeker

W.J. van den Hout

Contactpersoon

W.J. van den Hout

Projectleider

M.E. Numans

Andere betrokkenen

P.G. van Peet
D.O. Mook-Kanamori
F.L. Büchner
R. de Mutsert
M.E. Numans

ICPC codes

T82 T83

Beantwoordt het onderzoek een geprioriteerde kennislacune(s) uit de onderzoeksagenda huisartsgeneeskunde?

Nee

Clusters

T. Endocriene klieren / voeding / metabolisme

Voortgang

Lopend onderzoek

Soort samenwerking

Deelproject van de Nederlandse Epidemiologie van Obesitas(NEO)-studie