Het transmurale fractuurpreventieprogramma: implementatie van een transmuraal zorgprogramma ter preventie van fracturen bij patiënten met een eerdere fractuur na het vijftigste levensjaar

Titel onderzoek Nederlands

Het transmurale fractuurpreventieprogramma: implementatie van een transmuraal zorgprogramma ter preventie van fracturen bij patiënten met een eerdere fractuur na het vijftigste levensjaar

Titel onderzoek Engels

Implementation of the transmural fracture liaison program

Onderzoeksvraag

De evaluatie en verbetering van de factuurpolikliniek met de huisarts als hoofdbehandelaar.

Uitgangsvraag PICO

P

Patiënten met een eerdere fractuur na het vijftigste levensjaar

I

Het transmurale zorgprogramma

C

Gebruikelijke zorg

O

Fracturen

Onderzoeksinstituut

VUmc

Samenvatting van het onderzoek

Bisfosfonaten medicatie is de eerste therapiekeus voor osteoporose. De effectiviteit van bisfosfonaten is gebonden aan een therapietrouw van minsten 80% en een slik duur van 5 jaar. Therapietrouw is echter laag en ongeveer de helft van de patiënten stopt met de medicatie tijdens het eerste jaar. Om de hoeveelheid fracturen in de toekomst te kunnen verminderen zal zowel het aantal patiënten dat de medicatie slikt als de therapietrouw moeten toenemen.Uit eerder onderzoek is gebleken dat de therapietrouw in het eerste jaar hoger is bij patiënten waarvan de huisarts de eerste voorschrijver is van de medicatie. Tevens hebben patiënten bij de huisarts een grotere kans om de geadviseerde slikduur van 5 jaar vol te houden.

In 2013 is in het Onze Lieve Vrouwen Gasthuis (OLVG) samenwerking met de Stichting Artsen Laboratorium en Trombosedienst (SALT) een actief opsporingsbeleid ingesteld met de huisarts als hoofdbehandelaar. Ouderen worden na een fractuur door een osteoporose verpleegkundige uitgenodigd voor een osteoporose screening. De uitslag van het onderzoek en het behandeladvies worden naar de huisarts gestuurd. Indien nodig initieert de huisarts de behandeling met bisfosfonaten. Deze opzet verminderd niet alleen de zorgkosten, maar de verwachting is ook dat het de therapietrouw vergroot. In deze implementatie studie wordt de werkwijze geëvalueerd en mogelijke obstakels gesignaleerd. Vervolgens wordt een verbeterplan opgesteld en uitgevoerd. Daarna wordt in de nieuwe situatie de therapietrouw van bisfosfonaten geëvalueerd. Als eindproduct van het gehele proces wordt een blauwdruk van de fractuurpolikliniek met de huisarts als hoofdbehandelaar opgeleverd.

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

Implementatie studie

Aard van het onderzoek

Semi-kwalitatief, kwaliteit van zorg

Design van het onderzoek

pre/post design

Onderzoeker

Karin Swart

Contactpersoon

Karin Swart

Andere betrokkenen

Petra J.M. Elders (projectleider)

Voortgang

Lopend onderzoek

Bekostiging

Tweede geldstroom; via NWO, KNAW of ZonMw

Samenwerking(en) met andere afdelingen of instituten

Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG), Stichting Arstenlaboratorium en Trombosedienst (SALT)

Soort samenwerking

Uitvoerende betrokkenen