Hoe chronische nierschade (CNS) het best opgespoord kan worden en hoe de zorg voor CNS-patiënten beter vorm gegeven door optimale informatieuitwisseling

Titel onderzoek Nederlands

Hoe chronische nierschade (CNS) het best opgespoord kan worden en hoe de zorg voor CNS-patiënten beter vorm gegeven door optimale informatieuitwisseling

Titel onderzoek Engels

Improving quality of care in patients with chronic kidney disease at the primary-secondary care interface

Uitgangsvraag PICO

P

CVRM/nierfunctiestoornissen

I

Telenefrologiemodule om communicatie tussen huisarts en nefroloog m.b.t. CNS-patienten te verbeteren

C

Gebruikelijke zorg

O

verbetering zorg voor CNS-patienten, betere vroegdiagnostiek van CNS in de huisartsenpraktijk

Onderzoeksinstituut

Radboudumc

Samenvatting van het onderzoek

-

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

combinatie

Aard van het onderzoek

kwaliteit van zorg

Design van het onderzoek

cluster-RCT, observationeel

Onderzoeker

Carola van Dipten

Contactpersoon

Carola van Dipten

Beantwoordt het onderzoek een geprioriteerde kennislacune(s) uit de onderzoeksagenda huisartsgeneeskunde?

Nee

Voortgang

Afgerond onderzoek