Hoe effectief is lokale behandeling bij onychomycose van de teennagels.

Titel onderzoek Nederlands

Hoe effectief is lokale behandeling bij onychomycose van de teennagels.

Titel onderzoek Engels

"How effective is topical treatment in onychomycosis of the toenails."

Acroniem

ONYCHO

Onderzoeksvraag

Uit de Nationale Huisartsgeneeskundige wetenschapsagenda:(probleem 568)
“Voor de lokale behandeling van onychomycosen is er in diverse landen amorolfine en ciclopiroxnagellak in de handel. In Nederland is enkel miconazol in applicatievloeistof beschikbaar, maar er zijn geen goede onderzoeken bekend over effectiviteit van deze middelen”.

Uitgangsvraag PICO

P

Volwassenen met een schimmelinfectie van de teennagels

I

lokale behandeling met miconazol en amorolfine

C

placebo behandeling

O

Effectiviteit

Onderzoeksinstituut

Leids Universitair Medisch Centrum

Samenvatting van het onderzoek

Schimmelnagels van de tenen komen veel voor en worden vaak
hinderlijk en ontsierend gevonden. In de meeste gevallen betreft het (vooral) de
grote teennagel. Een onychomycose geneest vrijwel nooit spontaan. De enige
aangetoond effectieve behandeling is orale behandeling met terbinafine of een
imidazol gedurende 3 maanden. Huisartsen en dermatologen zien onychomycose
vooral als een cosmetisch en niet als een medisch probleem. Daarom schrijven
huisartsen liever niet het receptplichtige oraal terbinafine voor. Als voor
behandeling wordt gekozen is bij uitgebreidere vormen van onychomycose orale
therapie de eerste keus. Bij beperkte vormen van onychomycose zou lokale
therapie een goed alternatief kunnen zijn. Wanneer door het zelf aanbrengen van
nagellak bij deze vorm van onychomycose dit goed behandeld kan worden, zou
dat kunnen leiden tot minder voorschriften van oraal terbinafine, hetgeen wenselijk
is gezien de zeldzame doch potentieel ernstige bijwerkingen. In een recente
Cochrane Review wordt gezegd dat er meer onderzoek naar de effectiviteit van
lokale behandeling nodig is. Naar het meest gebruikte middel, miconazol nagellak,
is weinig onderzoek gedaan. Gezien de reeds bewezen effectiviteit en de
potentiele bijwerkingen van terbinafine oraal, beperkt dit onderzoek zich tot het
vergelijken van de twee meest gebruikte lokale middelen (miconazol en
amorolfine) versus placebo.
Objective: Het doel van dit onderzoek is om het effect van lokale behandeling van
onychomycose van de teennagel(s) met miconazol-tinctuur of amorolfine lak te
onderzoeken ten opzichte van een neutrale, niet tegen schimmels effectieve
nagellak.
Study design:
Het betreft een dubbel blind gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek.
Study population: De onderzoekspopulatie zal bestaan uit 90 personen van 18-
70 jaar met matig ernstige onychomycose van de teennagel(s).
Intervention (if applicable): patiënten worden gerandomiseerd in de
onderzoeksarmen: (1) Miconazol nagellak (2) Amorolfine nagellak of (3) een
neutrale niet tegen schimmels werkzame nagellak.

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

Therapeutisch

Aard van het onderzoek

Kwaliteit van zorg

Design van het onderzoek

Randomized (controlled) trial

Onderzoeker

r.m. Watjer

Contactpersoon

J.A.H. Eekhof

Projectleider

dr JAH Eekhof

Andere betrokkenen

drs R.M. Watjer, aios huisartsgeneeskunde LUMC
dr T.N. Bonten, huisarts, onderzoeker LUMC
prof dr M.E. Numans, hoogleraar huisartsgeneeskunde LUMC
dr K.D. Quint, dermatoloog LUMC
dr A.P.M Lavrijsen, dermatoloog LUMC
dr M.T. van der Beek, Medisch Microbioloog, LUMC

ICPC codes

S74

Beantwoordt het onderzoek een geprioriteerde kennislacune(s) uit de onderzoeksagenda huisartsgeneeskunde?

Ja

Onderzoeksagenda categorieën

Alledaagse aandoeningen

Clusters

S. Huid en subcutis

Voortgang

Lopend onderzoek

Soort samenwerking

De afdeling dermatologie geeft ondersteuning met het maken van KOH preparaten van een afgenomen stukje nagel. Medische microbiologie maakt kweek/PCR' van een afgenomen stukje nagel. Daarnaast leveren beide afdelingen kennis ondersteuning.