Hoe reflecteren huisartsen in opleiding in de praktijk?

Titel onderzoek Nederlands

Hoe reflecteren huisartsen in opleiding in de praktijk?

Titel onderzoek Engels

How do residents reflect in practice? Building an evidence base for meaningful reflection education in General Practitioners' specialty training.

Onderzoeksvraag

Hoe reflecteren huisartsen in opleiding in de praktijk?

Onderzoeksinstituut

Erasmus MC

Samenvatting van het onderzoek

Projectomschrijving
Medische vervolgopleidingen zoals de huisartsopleiding zijn voor een groot deel afhankelijk van het vermogen van aios om van hun ervaringen te leren. Veel aios ervaren reflectie echter als een vage en moeilijke activiteit. Reflectie wordt daarom vaak erg versimpeld en tot een vingeroefening gemaakt.

Doel
Het doel van dit project is om reflectie concreet en waardevol te maken voor huisartsen in opleiding (aios).

Werkwijze
In dit onderzoek gaan we niet uit van een theorie over reflectie, maar beschrijven eerst hoe reflectie van aios er concreet uitziet. Daartoe analyseren we video- en audio opnames van groepsreflectie, leergesprekken met de opleider. We brengen in kaart over welke onderwerpen aios reflecteren, met het oog op welke competenties en welke strategieën ze daarbij inzetten.

Reflectie-onderwijs
De bevindingen gebruiken we om reflectie-onderwijs in de huisartsopleiding aan te laten sluiten bij wat in de praktijk zinvolle manieren van reflectie blijken te zijn.

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

Onderzoek naar Medisch Onderwijs

Aard van het onderzoek

Onderwijs

Design van het onderzoek

Kwalitatief onderzoek

Onderzoeker

SPC. Schaepkens

Contactpersoon

SPC. Schaepkens

Projectleider

M. Veen

Andere betrokkenen

A. de la Croix
P. Bindels

Beantwoordt het onderzoek een geprioriteerde kennislacune(s) uit de onderzoeksagenda huisartsgeneeskunde?

Nee

Voortgang

Lopend onderzoek

Soort samenwerking

Uitwisselen van data; datawerving