Hotspotters project: een interdisciplinaire aanpak voor complexe gezondheidsproblemen

Titel onderzoek Nederlands

Hotspotters project: een interdisciplinaire aanpak voor complexe gezondheidsproblemen

Titel onderzoek Engels

Pursuing the triple aim in Hotspotters: identification and integrated care

Acroniem

Hotspotters Project

Onderzoeksvraag

Leidt een persoonlijke, geïntegreerde manier van zorg bij mensen met complexe gezondheidsproblemen tot een betere (beleefde) gezondheid, minder zorgkosten en betere patiëntervaring?

Uitgangsvraag PICO

P

patiënten met complexe gezondheidsproblemen of Hotspotters

I

geïntegreerde, persoonlijke en pro-actieve zorg in de eerstelijn

C

zorg zoals gebruikelijk

O

kosteneffectiviteit vanuit maatschappelijk perspectief

Onderzoeksinstituut

Leids Universitair Medisch Centrum

Samenvatting van het onderzoek

De zorg voor mensen met complexe gezondheidsproblemen is gefragmenteerd, wat het lastig maakt voor zowel patiënt als zorgverleners om de zorg goed af te stemmen.
Dit leidt vaak tot weinig effect van zorg en hoge zorgkosten. Deze patiënten hebben regelmatig een slechtere ervaring met de zorg, omdat het huidige zorgsysteem (nog) niet goed in staat is om aan hun behoeftes te voldoen.

De complexe problemen van deze groep heeft een multidiscipline aanpak nodig, vaak in samenwerking met sociaalmaatschappelijke zorg of GGZ. In deze studie willen we een zorgaanpak onderzoeken volgens de Triple Aim benadering: leidt een persoonlijke, geïntegreerde manier van zorg bij mensen met complexe gezondheidsproblemen tot een betere (beleefde) gezondheid, minder zorgkosten en een betere patiëntervaring? Daarbij maken we gebruik van de Positieve Gezondheid methode om tot een persoonlijk zorgplan te komen.

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

Therapeutisch

Aard van het onderzoek

Kwaliteit van zorg

Design van het onderzoek

Clustered stepped wedge randomised controlled trial

Onderzoeker

V. Tiemes

Contactpersoon

V. Tiemes

Projectleider

dr. R.C. Vos

Andere betrokkenen

K. Leming, dr. H. Borgdorff, dr. L. van Gastel, dr. M. Van der Wel, dr. M. Bruijnzeels, prof.dr. M. Adriaanse, prof.dr. M. Numans

Beantwoordt het onderzoek een geprioriteerde kennislacune(s) uit de onderzoeksagenda huisartsgeneeskunde?

Ja

Onderzoeksagenda categorieën

Samenwerking-organisatie van zorg rondom de praktijk-substitutie-verwijzing-spoedzorg

Voortgang

Lopend onderzoek

Soort samenwerking

https://healthcampusdenhaag.nl/nl/project/hotspottersproject-een-interdisciplinaire-aanpak-voor-complexe-gezondheidsproblemen/