I-CARE studie; Improving Care After coloncanceR treatment; personalised care to Enhance quality of life

Titel onderzoek Nederlands

I-CARE studie; Improving Care After coloncanceR treatment; personalised care to Enhance quality of life

Titel onderzoek Engels

I-CARE studie; Improving Care After coloncanceR treatment; personalised care to Enhance quality of life

Onderzoeksvraag

Deze studie zal zorgen voor een belangrijke wetenschappelijke onderbouwing aangaande de vraag of huisartsen een meer prominente rol moeten krijgen in de zorg voor patiënten met een coloncarcinoom en een onderbouwing voor een goede implementatie van een dergelijk programma.

Onderzoeksinstituut

Academisch Medisch Centrum - UvA

Samenvatting van het onderzoek

Coloncarcinoom patiënten worden na een curatieve behandeling vijf jaar lang gevolgd ter opsporing van een eventueel recidief (nacontrole). Hoewel nacontrole momenteel wordt uitgevoerd door chirurgen is er een toenemende vraag naar gestructureerde nazorg waarbij er ook aandacht is voor lichamelijke en psychosociale problemen. Hierbij wordt de huisarts gezien als toekomstige coördinator. Daarnaast is het voor patiënten belangrijk dat zij hun revalidatie zoveel mogelijk op het individu afgestemd en in hun eigen omgeving kunnen bewerkstelligen. Recent onderzoek laat zien dat internet applicaties de nazorg kunnen verbeteren. Een belangrijke ontwikkeling op dit terrein is het OncoKompas. Beide hierboven genoemde ontwikkelingen zijn onderwerp van de I-CARE studie.

De studie bestaat uit 2 delen. Ten eerste een multi-center prospectieve cohort studie (inclusie tot september 2014). Ten tweede een multi-center gerandomiseerde studie volgens een 2x2 factorial design met een berekende groepsgrootte van 300 patiënten gebaseerd op het primaire eindpunt kwaliteit van leven. Op basis van de randomisatie worden patiënten toegewezen in een van de vier groepen; 1. follow-up en nazorg in de tweede lijn 2. follow-up en nazorg in de tweede lijn met het gebruik van het OncoKompas, 3. follow-up en nazorg in de eerste lijn, en 4. follow-up en nazorg in de eerste lijn met het gebruik van het OncoKompas. Geplande startdatum is eind 2014.

Deze studie zal zorgen voor een belangrijke wetenschappelijke onderbouwing aangaande de vraag of huisartsen een meer prominente rol moeten krijgen in de zorg voor patiënten met een coloncarcinoom en een onderbouwing voor een goede implementatie van een dergelijk programma.

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

verschillende typen onderzoek

Aard van het onderzoek

Kwaliteit van zorg

Design van het onderzoek

Randomized (controlled) trial

Onderzoeker

J. Wind

Contactpersoon

J. Wind

Andere betrokkenen

L.A.M. Duineveld, T. Wieldraaijer, K.A. van Asselt, H.C. van Weert

Voortgang

Lopend onderzoek

Samenwerking(en) met andere afdelingen of instituten

klinische afdeling, eigen instituut, klinische afdeling, ander instituut