IDEAL, onderzoek naar screening op atriumfibrilleren

Titel onderzoek Nederlands

IDEAL, onderzoek naar screening op atriumfibrilleren

Onderzoeksinstituut

Universitair Medisch Centrum Utrecht

Samenvatting van het onderzoek

-

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

-

Aard van het onderzoek

-

Design van het onderzoek

-

Onderzoeker

Frans Rutten / Arno Hoes

Contactpersoon

Monika Hollander

Andere betrokkenen

Femke Kaasenbrood (aiotho)

Beantwoordt het onderzoek een geprioriteerde kennislacune(s) uit de onderzoeksagenda huisartsgeneeskunde?

Nee

Voortgang

Afgerond onderzoek