Identificatie van het ontstaan en de risico factoren voor artrose, specifiek voor vrouwen

Titel onderzoek Nederlands

Identificatie van het ontstaan en de risico factoren voor artrose, specifiek voor vrouwen

Titel onderzoek Engels

Identification of the female specific etiology and risk groups for osteoarthritis

Acroniem

IFEROA

Onderzoeksvraag

Wat zijn de sex-specifieke factoren die een belangrijke rol spelen bij het ontstaan van artrose?

Onderzoeksinstituut

Erasmus MC

Samenvatting van het onderzoek

Artrose is de meest voorkomende reumatische ziekte. Na de menopauze zien we een grote toename in knieartrose in vrouwen. Dit verschil tussen mannen en vrouwen suggereert een specifiek pad (verschillend voor mannen en vrouwen) voor het ontstaan van artrose. Maar tot op heden zijn er geen risicoprofielen of behandelingsstrategien gebaseerd op de verschillen tussen mannen en vrouwen voor artrose. We onderzoeken daarom wat de sexe-specifieke factoren zijn die een rol spelen in het ontstaan van artrose en willen het achterliggende mechanisme voor sexe-specifieke paden ontrafelen. We doen dit door middel van data van de Rotterdam Study (het ERGO onderzoek). Dit is een cohort van 15.000 mensen vanaf 45 jaar, waarbij iedere 5 jaar metingen plaats vinden. Analyses zullen plaatvinden door middel van sexe gestratificeerde multivariabele regressie modellen om de specifieke artrose gerelateerde factoren te identificeren. Structural Equation Modeling zal toegepast worden om complexe modellen te onderzoeken. Replicatie van de bevindingen zal plaatsvinden in (inter)nationale replicatie cohorten.
De primaire uitkomst zijn incidente structurele knie artrose (gebaseerd op de rontgenfoto) en incidente klinische artrose (met knie pijn). Ook heup en hand artrose zullen onderzocht worden.

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

Etiologisch

Aard van het onderzoek

Medisch inhoudelijk

Design van het onderzoek

Observationele cohortstudie

Onderzoeker

I. Szilagyi

Contactpersoon

D. Schiphof

Projectleider

D. Schiphof

Andere betrokkenen

Prof. S.M.A. Bierma-Zeinstra (promotor)
Dr. J. B. J. van Meurs (co-promotor)
Projectgroepleden: Dr. J.H. Waarsing, Dr. D. Schiphof, Dr. M. Kavousi, Dr. E. H. Oei, Dr. A. M. Valdes, Prof. Dr. P.J.E. Bindels

ICPC codes

L89 L90

Beantwoordt het onderzoek een geprioriteerde kennislacune(s) uit de onderzoeksagenda huisartsgeneeskunde?

Nee

Voortgang

Lopend onderzoek