Identificeren van risicofactoren voor het ontwikkelen van knieartrose door de ontwikkeling van de knie in de pubertijd beter te begrijpen.

Titel onderzoek Nederlands

Identificeren van risicofactoren voor het ontwikkelen van knieartrose door de ontwikkeling van de knie in de pubertijd beter te begrijpen.

Titel onderzoek Engels

Identifying risk factors for knee osteoarthritis by understanding adolescent knee joint development.

Onderzoeksvraag

What is the association between joint loading, knee joint geometry, knee complaints and degree of ossification / growth plate closure in young adolescents?

Uitgangsvraag PICO

P

Generation R cohort at the age of 13

I

MR imaging

O

Insights in the development of the knee in adolescents

Onderzoeksinstituut

Erasmus MC

Samenvatting van het onderzoek

The patellofemoral joint is often ignored in knee osteoarthritis research. However, OA often starts in the PFJ and later progresses to the tibiofemoral joint.
In adolescents and young adults, patellofemoral pain is the most frequently reported knee complaint. PFP has been linked to the development of PFOA, mainly because of the converging risk factors. Recently, we showed that the association between joint geometry and structural joint abnormalities linked to OA are already present in PFP patients. During the prepubertal phase, specific musculoskeletal complaints, such as PFP, arise. During this prepubertal phase, bone is more responsive to loading and more likely to change due to joint forces.
To obtain knowledge on ageing of the knee we will assess the patellofemoral joint geometry by creating 3D models of the knee using all MR images collected within the Generation R cohort at the 13-year follow-up.

Startdatum onderzoek

Aard van het onderzoek

Medisch inhoudelijk

Design van het onderzoek

Prospective cohort study

Onderzoeker

R van Paassen

Contactpersoon

R van Paassen

Projectleider

M van Middelkoop

Andere betrokkenen

E Oei (Radiologie Erasmus MC)
S Klein (Radiologie Erasmus MC)
A Zadpoor (TU Delft)
N Tumer (TU Delft)

Beantwoordt het onderzoek een geprioriteerde kennislacune(s) uit de onderzoeksagenda huisartsgeneeskunde?

Nee

Voortgang

Lopend onderzoek

Soort samenwerking

De data die we gebruiken voor dit onderzoek zijn van Generation R. Een deel van de analyse wordt in samenwerking met de TU Delft uitgevoerd.