IEMO 80+ Schildklier Studie

Titel onderzoek Nederlands

IEMO 80+ Schildklier Studie

Uitgangsvraag PICO

P

Oudste ouderen (80+) met subklinische hypothyreodie

I

Levothyroxine

C

Placebo

O

Cardiovasculaire events, (ziekte-specifieke) kwaliteit van leven, dagelijks functioneren, spierkracht, cognitie, depressieve symptomen

Onderzoeksinstituut

Leids Universitair Medisch Centrum

Samenvatting van het onderzoek

Samenvatting van het onderzoek (max 250 woorden)

In de IEMO 80+ Schildklier Studie wordt het effect onderzocht van behandeling met schildklierhormoon bij ouderen (80 jaar of ouder) met een licht verminderde werking van de schildklier.

Een licht verminderde werking van de schildklier kan vele klachten veroorzaken, variërend van vermoeidheid en depressie tot hartritmestoornissen. Uit sommige studies blijkt dat het bij ouderen zorgt voor een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Maar andere studies laten zien dat het bij ouderen juist zorgt voor een grotere overleving. Het is dus niet duidelijk of de aandoening bij ouderen moet worden behandeld.

Sinds 2014 worden er 105 deelnemers gevolgd om te kijken wat het effect is op hart- en vaatziekten, kwaliteit van leven, sterfte en andere uitkomsten. Deze deelnemers zullen nog tot mei 2018 worden gevolgd. Hierdoor zal over een aantal jaar een duidelijk antwoord kunnen worden gegeven op de vraag of ouderen met een licht verminderde werking van de schildklier moeten worden behandeld. 

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

therapeutisch

Aard van het onderzoek

interventiestudie

Design van het onderzoek

RCT

Onderzoeker

Wendy den Elzen

ICPC codes

A91.06

Voortgang

Afgerond onderzoek

Bekostiging

Tweede geldstroom; via NWO, KNAW of ZonMw

Samenwerking(en) met andere afdelingen of instituten

IEMO, Erasmus MC, UMCG, AMC