IMAGINE - RCT comparing group versus individual hypnotherapy in IBS

Titel onderzoek Nederlands

IMAGINE - RCT comparing group versus individual hypnotherapy in IBS

Onderzoeksvraag

-

Onderzoeksinstituut

Universitair Medisch Centrum Utrecht

Samenvatting van het onderzoek

-

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

-

Aard van het onderzoek

-

Design van het onderzoek

-

Onderzoeker

Niek de Wit

Contactpersoon

Carla Flik (uitvoerend onderzoeker)

Beantwoordt het onderzoek een geprioriteerde kennislacune(s) uit de onderzoeksagenda huisartsgeneeskunde?

Nee

Voortgang

Afgerond onderzoek