Impact van een overlegplatform voor huisartsen en specialisten op verwijzingen naar de tweede lijn

Titel onderzoek Nederlands

Impact van een overlegplatform voor huisartsen en specialisten op verwijzingen naar de tweede lijn

Titel onderzoek Engels

Impact of a consultation platform for GPs and specialists on referrals to secondary care

Acroniem

GPconsult

Onderzoeksvraag

Wat is de impact van het gebruik van het netwerkgeneeskundig platform Prisma op de verwijzingen naar de orthopedie?

Uitgangsvraag PICO

P

Patienten met orthopedische klachten in de regio Zwolle

I

Het gebruiken van het PRISMA platform door de huisarts

C

Het niet gebruiken van het PRISMA platform door de huisarts

O

Het aantal onnodige verwijzingen naar het ziekenhuis

Onderzoeksinstituut

Universitair Medisch Centrum Groningen

Samenvatting van het onderzoek

Werkdruk en veeleisendheid van patiënten leiden tot een toename in verwijzingen door huisartsen naar het ziekenhuis. Patiënten krijgen daar soms een behandeling die ook door de huisarts gestart had kunnen worden. Dit is nadelig omdat patiënten hiervoor moet reizen en het mogelijk hoge kosten met zich mee kan brengen. Artsen in het ziekenhuis ervaren deze onnodige verwijzingen ook als problematisch doordat het systeem overvol raakt.
Het netwerkgeneeskundige platform Prisma, een laagdrempelige manier van teleconsultatie tussen huisartsen en artsen in het ziekenhuis, zou hiervoor een oplossing kunnen bieden. Wij onderzoeken de invloed van Prisma op de verwijzingen naar het Isala beweegcentrum.
Wij voeren een onderzoek uit waarin alle huisartsen over de tijd toegang krijgen tot het platform. Na een jaar hebben alle huisartsen toegang. We verwachten dat hierdoor het aantal verwijzingen afneemt. Daarnaast doen we onderzoek naar de verwachten en ervaringen van patiënten en deelnemende artsen.

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

Organisatie van zorg

Aard van het onderzoek

Kwaliteit van zorg

Design van het onderzoek

Randomized (controlled) trial

Onderzoeker

S.M. Sanavro

Contactpersoon

H. van der Worp

Projectleider

M.H. Blanker

Andere betrokkenen

H.J. Schers, Radboudumc
D.E.M.C Jansen, UMCG
J. Stoffelen, Zorgbelang inclusief
M. Postma, UMCG
G. Janus, Isala
P. Koning, PRISMA

Beantwoordt het onderzoek een geprioriteerde kennislacune(s) uit de onderzoeksagenda huisartsgeneeskunde?

Ja

Onderzoeksagenda categorieën

E-health-innovatie/modernisering

Clusters

L. Bewegingsapparaat

Voortgang

Lopend onderzoek