IMPASSE

Titel onderzoek Nederlands

IMPASSE

Uitgangsvraag PICO

P

huisartspraktijken, volwassen patienten met astma

I

internet-ondersteund zelfmanagement bij astma

C

intensieve implementatie strategieen versus basis implementatie strategie

O

deelname huisartspraktijken, deelname patienten (%), het aantal patienten emt een klinisch relevante verbetering van de kwaliteit van leven

Onderzoeksinstituut

Leids Universitair Medisch Centrum

Samenvatting van het onderzoek

De studie is 2-traps: eerst kijk je op organisatorisch nivo  (welke strategie bereikt het beste de huisartsenpraktijken) en vervolgens op patientnivo (hoeveel patienten doen mee bij de verschillende strategieen en wat is hun kwaliteit van leven)

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

verschillend, kostenefficient

Aard van het onderzoek

verschillend: implementatie (kwaliteit van zorg, en kwaliteit van leven bij astmapatienten)

Design van het onderzoek

RCT, kwalitatief

Onderzoeker

Johanna van Gaalen

Contactpersoon

Johanna van Gaalen

Beantwoordt het onderzoek een geprioriteerde kennislacune(s) uit de onderzoeksagenda huisartsgeneeskunde?

Nee

Voortgang

Afgerond onderzoek

Samenwerking(en) met andere afdelingen of instituten

Ja, met andere (klinische) afdeling binnen het eigen instituut, met andere (klinische) afdeling binnen een ander instituut