Implementatie en effectiviteit van een laagdrempelige interventie in de huisartspraktijk voor moeders die slachtoffer zijn van partnergeweld

Titel onderzoek Nederlands

Implementatie en effectiviteit van een laagdrempelige interventie in de huisartspraktijk voor moeders die slachtoffer zijn van partnergeweld

Titel onderzoek Engels

Implementation of mentor mother support in family practice to support abused mothers.

Uitgangsvraag PICO

P

Moeders met thuiswonende kinderen die slachtoffer zijn van partnergeweld

I

Mentormoederhulp (laagdrempelige interventie in de huisartspraktijk voor moeders die slachtoffer zijn van partnergeweld)

C

Geen

O

1) Belemmerende en faciliterende factoren implementatie 2) Partnergeweld, depressie, moeder-kind relatie, sociale steun, acceptatie professionele hulpverlening

Onderzoeksinstituut

Radboudumc

Samenvatting van het onderzoek

-

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

verschillende typen onderzoek

Aard van het onderzoek

medisch

Design van het onderzoek

patient-controle onderzoek, quasi-experimenteel

Onderzoeker

Maartje Loeffen

Contactpersoon

Maartje Loeffen

Beantwoordt het onderzoek een geprioriteerde kennislacune(s) uit de onderzoeksagenda huisartsgeneeskunde?

Nee

Voortgang

Afgerond onderzoek