Implementatie van richtlijnen voor artrose in West-Europa

Titel onderzoek Nederlands

Implementatie van richtlijnen voor artrose in West-Europa

Titel onderzoek Engels

Joint implementation of guidelines for Osteoarthritis in Western Europe (JIGSAW-E)

Onderzoeksvraag

Kunnen we door middel van een nieuw model voor consultatie de zorg voor de artrosepatient verbeteren?

Uitgangsvraag PICO

P

Artrosepatiënten

I

Model voor consultatie

C

Usual care

O

Kwaliteit van de zorg

Onderzoeksinstituut

Erasmus MC

Samenvatting van het onderzoek

In Groot-Brittannië, Nederland, Noorwegen, Denemarken en Portugal wordt de zorg voor artrose vooral  in de eerste lijn (huisarts en fysiotherapeut) gegeven. Er bestaan richtlijnen voor het behandelen van mensen met symptomatische artrose; enkele voorbeelden hiervan zijn de NHG-richtlijn voor de huisarts, en de KNGF richtlijn voor de fysiotherapeut. Deze richtlijnen adviseren allen dat de kernbehandelingen, zoals (geschreven) informatie en advies over oefeningen en fysieke activiteit, aangeboden moeten worden aan patiënten met symptomatische artrose. Dit gebeurd nog niet bij iedere patiënt die met artrose bij de huisarts komt. Daarom is er in Engeland een consultatie model ontwikkeld voor de huisarts. Dit consultatiemodel bestaat uit een training voor de huisarts, waarbij de focus ligt op de non-farmacologische behandeling van artrose en het ondersteunen van het zelfmanagement van de patiënt. Hiernaast wordt er een e-template geïnstalleerd in het huisartsinformatiesysteem (HIS) dat opkomt als de huisarts een ICPC-code invoert die gelieerd is aan dit project. Als laatste is er een handboek ontwikkeld, voor en door patiënten, die de huisarts aan de patiënt kunnen geven. In Nederland kan een artrose patiënt ook direct naar de fysiotherapeut. Dit consultatiemodel is daarom aangepast voor de Nederlandse situatie. We willen in deze pilot bekijken of met de implementatie van het consultatie model de zorg volgens de richtlijnen bij iedere artrose patiënt aangeboden wordt. Door middel van een voor- en nameting van de geleverde zorg uitgevraagd bij patiënten met een kwaliteitsindicatoren vragenlijst.

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

Implementatie

Aard van het onderzoek

Kwaliteit van zorg

Design van het onderzoek

Implementatie

Onderzoeker

D. Schiphof

Contactpersoon

D. Schiphof

Andere betrokkenen

  • Prof. Dr. S.M.A. Bierma-Zeinstra
  • Dr. R. van Ingen

ICPC codes

L84 L89 L90 L91

Beantwoordt het onderzoek een geprioriteerde kennislacune(s) uit de onderzoeksagenda huisartsgeneeskunde?

Nee

Voortgang

Afgerond onderzoek

Soort samenwerking

Dit onderzoek loopt in samenwerking met de afdeling Orthopedie, revalidatie en fysiotherapie van het LUMC, Leiden