Integrale eerstelijnszorg voor identificatie van psychosociale problemen in kinderen (PIPPI)

Titel onderzoek Nederlands

Integrale eerstelijnszorg voor identificatie van psychosociale problemen in kinderen (PIPPI)

Titel onderzoek Engels

Primary care integrated for identification of psychosocial problems in children (PIPPI)

Onderzoeksvraag

Nagaan of een geïntegreerde eerstelijns gezondheidszorg waarbij relevante informatie van de jeugdarts en huisarts over het kind samengevoegd wordt, de identificatie van psychosociale problemen bij kinderen kan verbeteren.

Uitgangsvraag PICO

P

Psychosociale problemen bij kinderen

I

Informatiekoppeling

C

Usual care

O

Risicoprofiel

Onderzoeksinstituut

Leids Universitair Medisch Centrum

Samenvatting van het onderzoek

Opmerkingen bij PICO:

Aansluiting bij transitie JGZ, triage ondersteuning 1e lijn

Startdatum onderzoek

Aard van het onderzoek

Kwaliteit van zorg

Onderzoeker

M.R. Crone

Contactpersoon

Nynke Koning

Andere betrokkenen

Drs. N.R. Koning, huisarts in opleiding en onderzoeker

Dr. F.L. Büchner, senior-onderzoeker

Dr. M.R. Crone, projectleider

Prof.dr. M.E. Numans, huisarts en hoofd afdeling PHEG LUMC

Beantwoordt het onderzoek een geprioriteerde kennislacune(s) uit de onderzoeksagenda huisartsgeneeskunde?

Ja

Onderzoeksagenda categorieën

GGZ
Jeugd

Clusters

P. Psychische problemen

Voortgang

Afgerond onderzoek

Samenwerking(en) met andere afdelingen of instituten

Zorggroep

Soort samenwerking

Samengewerkt wordt o.a. met de GGD Hollands Midden, de GGD Haaglanden en Curium Academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie